WIĘCEJ

  Jak prowadzić własny biznes w Polsce? Firma jednoosobowa

  Warto przeczytać

  Polska360.org
  Polska360.org
  Polska360 jest miejscem, w którym będą wzmacniane pozycje środowisk polskich i polonijnych w kraju ich zamieszkania, poprzez prowadzone webinaria, szkolenia prowadzone przez ekspertów.

  Jak prowadzić własny biznes w Polsce ? Firma jednoosobowa

  Jeśli zdecydowaliśmy się na pracę na własny rachunek, wówczas musimy też podjąć decyzję, jaki rodzaj firmy wybierzemy. Od tego będzie zależeć, co należy zrobić, o czym pamiętać, żeby spełnić wszystkie wymogi związane z rejestracją, odprowadzeniem wszelkich należności (podatków i składek na ubezpieczenie społeczne) i wszystkich innych wymaganych prawem w Polsce wymogów. Na początek musimy zdecydować, w jaki sposób będziemy prowadzić własny biznes. Jeśli zamierzamy zacząć jako firma jednoosobowa, wówczas mamy do dyspozycji formułę samozatrudnienia, jaką jest jednoosobowa działalność gospodarcza.

  W chwili podejmowania decyzji o pracy na własny rachunek, wybieramy sposób prowadzenia naszej firmy.

  Zgodnie z art. 3. Ustawy Prawo Przedsiębiorców z dn. z dnia 6 marca 2018 roku „Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły”.

  Z ustawowej definicji wynika więc charakterystyka działalności gospodarczej. Cechuje ją:

  • cel zarobkowy
  • ciągły sposób jej wykonywania, a więc mający charakter powtarzalny
  • zorganizowanie pod względem jej prowadzenia
  • prowadzenie we własnym imieniu, co oznacza, że nie jest zarządzana przez inne podmioty, a przez nas samych.

  Jedna osoba fizyczna może mieć tylko jeden wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nie można mieć zarejestrowanych kilku jednoosobowych firm na swoje nazwisko.

  Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

  Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  Jest to proces nieskomplikowany, szybki, bezpłatny. Należy zarejestrować jednoosobową działalność w CEIDG. Zarówno wpis do CEIDG, jak i późniejsza aktualizacja danych są bezpłatne.

  Składając wniosek o rejestrację musimy mieć na uwadze konkretną datę rozpoczęcia działalności (może być późniejsza niż dzień złożenia wniosku). Wraz z rejestracją jednoosobowej działalności gospodarczej następuje przejęcie obowiązków przedsiębiorcy. Ma to szczególne znaczenie przy opłacaniu składek ZUS.

  NIP i REGON

  Przy rejestracji działalności w CEIDG automatycznie zostanie nadany numer NIP. Służy on do identyfikacji działalności przed organami podatkowymi.

  Przy rejestracji przedsiębiorca otrzymuje także numer REGON dla celów statystycznych.

  Opodatkowanie

  Prowadzenie działalności jednoosobowej wymaga opłacania podatku PIT. Można wybrać jedną z form opodatkowania PIT:

  • skala podatkowa,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • karta podatkowa.

  Aby rozliczyć podatki wystarczy złożenie zeznania rocznego. Nie ma konieczności przekazywania sprawozdań finansowych.

  VAT

  Przedsiębiorca jednoosobowy może być podatnikiem VAT.

  ZUS

  Rejestrując działalność w CEIDG automatycznie przedsiębiorca zostaje zgłoszony jako opłacający składki (płatnik) do ZUS.

  Księgowość

  Wybrana forma opodatkowania implikuje również odpowiedni rodzaj rozliczenia: albo według książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego lub prowadzenie pełnej księgowości (księgi rachunkowe). Obowiązek przejścia na pełną księgowość zachodzi wówczas, jeśli przychody netto spółki przekroczą 2 mln euro.

  Jednoosobową działalność gospodarczą można zarejestrować online, w urzędzie i korespondencyjnie poprzez złożenie wniosku o wpis do działalności gospodarczej do CEIDG.

  Wniosek o wpis działalności gospodarczej do CEIDG

  Online – przez internet

  Należy wejść na stronę CEIDG

  https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=1

  wypełnić formularz CEIDG-1 i podpisać go profilem zaufanym.

  W urzędzie

  Wniosek można złożyć osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Przyjęcie wniosku zostanie potwierdzone przez urzędnika, który wprowadza dane z wniosku do systemu CEIDG najpóźniej następnego dnia. 

  Pocztą

  Wypełniony wniosek można wysłać listem poleconym. Podpis na wniosku musi być potwierdzony przez notariusza.

  Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis.

  Wpis firmy w CEIDG

  Dane dotyczące działalności gospodarczej będą dostępne w bazie przedsiębiorców na stronie internetowej CEIDG. https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx. W każdej chwili będzie do nich dostęp i możliwość aktualizacji.

  Działalność nierejestrowa („firma na próbę”)

  Kiedy jednak prowadzimy bloga, przygotowujemy np. projekty graficzne, produkujemy maseczki, prowadzimy okazjonalną sprzedaż w Internecie, wówczas możemy nie rejestrować działalności gospodarczej i skorzystać z  przepisów o działalności nierejestrowej.

  Działalność nierejestrowa to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie jest działalnością gospodarczą i nie wymaga rejestracji firmy. Do prowadzenia działalności nierejestrowej konieczne jest spełnienie następujących warunków:

  • bycie osobą fizyczną,
  • przychody z działalności nie mogą w żadnym miesiącu przekraczać 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 zł, czyli 50% stanowi 1300 zł)
  • niewykonywanie działalności w ramach spółki cywilnej,
  • nie jest prowadzona działalność regulowana (wymagająca zezwoleń lub koncesji),
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy osoba fizyczna nie wykonywała działalności gospodarczej.

  Działalność nierejestrowa

  • nie musi być zgłaszana do CEIDG, urzędu skarbowego ani GUS
  • nie jest wymagane opłacanie składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, ani ubezpieczenia zdrowotne
  • nie wymaga odprowadzania comiesięcznych zaliczek na podatek
  • nie wymaga płacenia podatku VAT
  • nie wymaga konieczności prowadzenia księgowości (jedynie uproszczona ewidencja sprzedaży).

  Zachęcamy do korzystania z polskich stron rządowych, poświęconych problematyce prowadzenia biznesu. W szczególności polecamy:

  1. rządowy serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy
   www.biznes.gov.pl
  2. strona internetowa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

  Redakcja portalu Polska360.org

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Najnowsze

  Nieznana historia warszawskiej Pragi

  Praga należy do najciekawszych i najchętniej odwiedzanych przez turystów rejonów Warszawy. Ma swoją własną historię i tożsamość. Nie wszyscy...

  Zobacz także

  Skip to content