WIĘCEJ

  Legalizacja pobytu

  EKSPERT DZIAŁU: Dzianis Zvonik

  Urodzony w Lidzie, posiadacz Karty Polaka. Prezes Zarządu Fundacji Wsparcia Historii i Kultury Polskiej. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (kierunek – logistyka), pracuje zawodowo jako dyrektor firmy logistycznej.
  Absolwent Szkoły Muzycznej II stopnia w Lidzie w klasie skrzypiec. Działacz polskich patriotycznych środowisk młodzieżowych na Białorusi współpracujący ze Związkiem Polaków na Białorusi. Organizator uroczystości historycznych i patriotycznych, opiekun polskich miejsc pamięci na Białorusi (odpowiedzialny m.in. za renowację mogił żołnierzy AK poległych w trakcie bitwy pod Surkontami). Od 2017 r współpracuje przy realizacji projektu “Kresy Nieutracone” prowadzonego przez Fundację Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP”, zajmując się pozyskiwaniem i digitalizacją materiałów archiwalnych na terenie Białorusi a także rejestracją notacji biograficznych. Organizator corocznego letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z Białorusi na terenie Polski oraz koordynator warsztatów edukacyjnych i historycznych dla ww. młodzieży. Aktywny współpracownik realizowanej dwa razy do roku akcji charytatywnej “Polacy Kresowym Rodakom”. Odznaczony medalem “Pro Patria” przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Koordynator edukacyjnych i kulturalnych projektów publicznych. Opiekun i koordynator pomocy dla polskich rodzin repatriowanych z terenu Białorusi do Polski. Doradca w zakresie legalizacji pracy i pobytu w Polsce.

  Artykuły

  Powrót do Polski a niezbędne formalności

  Decyzja o powrocie do kraju nie jest łatwą. Zawsze wiąże się z procesem zmiany naszych celów życiowych i zawodowych. Pandemia koronawirusa, bolesna w skutkach dla nas wszystkich: społecznych, ekonomicznych i zawodowych, pobudziła jednocześnie zjawisko przyspieszonych powrotów do kraju. Ogromną...

  Formalności a zamieszkanie i praca w Polsce

  1. Zameldowanie Zgodnie z polskim prawem meldunek jest wymagany zarówno dla wszystkich obywateli polskich, jak i dla imigrantów. Dlatego też osoby polskiego pochodzenia z zagranicy i obcokrajowcy muszą wiedzieć, jak załatwić zameldowanie w Polsce, które w przyszłości umożliwi im wygodne...

  Jak student z Kartą Polaka może otrzymać kartę pobytu w Polsce?

  Krok 1. Określenie, gdzie złożyć wniosek.W całym zagmatwaniu prawnym niezmiernie ważne jest, aby dowiedzieć się, gdzie można ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt na terenie Polski. Tą kwestią zajmują się Wydziały do Spraw Cudzoziemców podległe pod poszczególne urzędy...

  Karta pobytu na terenie Polski. Decyzja negatywna – jak się skutecznie odwołać?

  Dotykając tematu legalizacji, mówimy przede wszystkim o dokumentach potwierdzających prawo do pobytu długoterminowego na terytorium państwa osoby niebędącej jego obywatelem, czyli cudzoziemca. Legalizacja jest bezpośrednio związana z uzyskaniem zezwolenia na pobyt długoterminowy, czyli karty pobytu. Żeby otrzymać zezwolenie na pobyt...

  Archiwalne webinary - Legalizacja pobytu

  Skip to content