WIĘCEJ

  Jak student z Kartą Polaka może otrzymać kartę pobytu w Polsce?

  Warto przeczytać

  Krok 1. Określenie, gdzie złożyć wniosek.

  W całym zagmatwaniu prawnym niezmiernie ważne jest, aby dowiedzieć się, gdzie można ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt na terenie Polski. Tą kwestią zajmują się Wydziały do Spraw Cudzoziemców podległe pod poszczególne urzędy wojewódzkie. To właśnie tam należy składać stosowne dokumenty.

  Dlaczego podkreślamy tę zdawałoby się prostą informację ? Wielu studentów, zwłaszcza tych, którzy przyjechali do Polski po raz pierwszy i nadal nie znają dobrze języka, kieruje się słowami „urząd” lub „cudzoziemiec” i przyjeżdża do centrali Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie czy do urzędów w powiatach. W tych ostatnich również istnieją wydziały zajmujące się cudzoziemcami przebywającymi w Polsce, jednak nie mają uprawnień do prowadzenia spraw związanych z zezwoleniami na pobyt.

  Link do poszczególnych urzędów wojewódzkich na terenie Polski :

  https://udsc.gov.pl/lista-urzedow-wojewodzkich/


  Krok 2. Przesłanie niezbędnych dokumentów.

  Wraz z wypełnionym wnioskiem konieczne jest udokumentowanie przez osobę podstawy aktualnego pobytu na terenie Polski oraz podanie innych, istotnych informacji. Zestaw potrzebnych dokumentów przedstawia się następująco:

  1. Wypełniony wniosek.

  Wzory wniosków : https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wzory-wnioskow

  2. zdjęcie (4 sztuki, aktualne, format – wiza)
  3. Aktualny paszport (oryginał do wglądu, ksero stron z paszportu)
  4. Zaświadczenie ze szkoły wyższej potwierdzające zapisanie do szkoły lub kontynuację nauki.
  5. Karta Polaka
  6. Potwierdzenie wystarczających środków na życie, naukę i powrót do domu  np. przyznanie stypendium, wyciąg z banku
  7. Dostępność mieszkania (umowa najmu itp.).
  Dodatkowo można złożyć wniosek o wypłatę pomocy materialnej. W 2019 roku wypłata wynosiła około 7000 tysięcy złotych. Niestety czas oczekiwania na nią może być bardzo długi. Wniosek o pomoc materialną można składać w ciągu 3 miesięcy po złożeniu dokumentów na kartę pobytu.

  Krok 3. Oczekiwanie

  Po złożeniu dokumentów rozpoczyna się najprostszy, ale i najdłuższy etap — oczekiwanie na decyzję. W tym okresie urząd ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, sprawdzić faktyczne miejsce zamieszkania.
  Najważniejsze na tym etapie jest to, aby utrzymać ciągłość nauki do momentu podjęcia decyzji przez władze polskie.

  W przypadku przyjęcia przez Wydział ds. Cudzoziemców dokumentów do rozpatrzenia, pobyt cudzoziemca w Polsce jest legalny, nawet jeśli ważność innych rodzajów zezwoleń na pobyt (wiza, bezwizowy) wygasła lub student ich nie posiada. Wojewoda musi potwierdzić ten status odpowiednią pieczęcią w paszporcie.

  Krok 4. Okres rozpatrywania
  Wniosek o zezwolenie na pobyt jest rozpatrywany długo.
  Realne terminy oczekiwania na decyzję wahają się od 2 do 3 miesięcy w małych miejscowościach do roku lub dłużej w dużych aglomeracjach. Wcześniej w przepisach określone były maksymalne terminy rozpatrywania wniosków – do 3 miesięcy. Niestety urzędnicy, z uwagi na natłok spraw, byli zmuszeni stale przekraczać  terminy. Obecnie w aktach normatywnych okres rozpatrywania spraw jest określony ogólnie, bez podania dokładnych terminów.  

  Możesz sprawdzić status swojego wniosku, korzystając z metod dostępnych w danym województwie. Może to być zapytanie online lub telefoniczne. Zdarza się jednak, że informacje mogą zostać zainteresowanym przekazane jedynie osobiście w  urzędzie.

  Krok 5. Rozpatrzenie wniosku o wydanie karty pobytu

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie karty pobytu kończy się wydaniem decyzji. Jest to dokument, który albo wskazuje, że karta zostanie wydana albo zawiera uzasadnioną odmowę. Co zrobić w sytuacji odmownej decyzji będzie przedmiotem oddzielnego artykułu.

  Omówimy obecnie sytuację, gdy decyzja jest pozytywna, a cudzoziemiec wkrótce otrzyma swoją kartę.

  Krok 6. Opłata za wydanie karty

  Przygotowanie plastikowej karty pobytu w Polsce kosztuje 50 zł. Płatność za kartę wnosimy po uzyskaniu pozytywnej decyzji . Opłatę można dokonać przelewem na konto, które znajdziecie na stronie urzędu wojewódzkiego rozpatrującego Waszą sprawę.

  Krok 7. Uzyskanie dokumentu i statusu cudzoziemca

  Po otrzymaniu pozytywnej decyzji i uregulowaniu opłaty za wydanie karty pobytu możesz odebrać dokument i cieszyć się. Jako cudzoziemiec (obywatel innego państwa) uzyskałeś prawomocne zezwolenie na pobyt na terenie Polski.

  Jakie są zalety posiadania karty pobytu w Polsce ?

  – możesz swobodnie przebywać na terenie Polski bez konieczności uzyskiwania lub przedłużania wizy
  – możesz wyjeżdżać i wjeżdżać do Polski bez ograniczeń
  – możesz odwiedzać inne kraje strefy Schengen w trybie 90 dni pobytu/ 180 dni w Polsce

  by wymienić  najważniejsze z przysługujących z faktu posiadania karty pobytu w Polsce praw.

  Autor : Władysław Biernacki

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Najnowsze

  Nieznana historia warszawskiej Pragi

  Praga należy do najciekawszych i najchętniej odwiedzanych przez turystów rejonów Warszawy. Ma swoją własną historię i tożsamość. Nie wszyscy...

  Zobacz także

  Skip to content