Kontakt

Redakcja portalu:
zespol@polska360.org

Portal jest prowadzony przez
Fundację Pomocy i Więzi Polskiej “Kresy RP”
00-108 Warszawa, ul. Zielna 39
KRS 0000588727
NIP 5252637886
REGON 363099738
akfundacjakresy.pl


Projekt dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.