WIĘCEJ

  Aleh Alefirovich

  Formalności a zamieszkanie i praca w Polsce

  1. Zameldowanie Zgodnie z polskim prawem meldunek jest wymagany zarówno dla wszystkich obywateli polskich, jak i dla imigrantów. Dlatego też osoby polskiego pochodzenia z zagranicy i obcokrajowcy muszą wiedzieć, jak załatwić zameldowanie w Polsce, które w przyszłości umożliwi im wygodne...

  Karta pobytu na terenie Polski. Decyzja negatywna – jak się skutecznie odwołać?

  Dotykając tematu legalizacji, mówimy przede wszystkim o dokumentach potwierdzających prawo do pobytu długoterminowego na terytorium państwa osoby niebędącej jego obywatelem, czyli cudzoziemca. Legalizacja jest bezpośrednio związana z uzyskaniem zezwolenia na pobyt długoterminowy, czyli karty pobytu. Żeby otrzymać zezwolenie na pobyt...

  O mnie

  Aleh Alefirovich

  Skip to content