poniedziałek, 19 kwietnia, 2021
WIĘCEJ

  Myślisz o wolontariacie? Zobacz, jakie to łatwe do realizacji!

  Warto przeczytać

  Czas na zmianę: bezpłatne szkolenia online

  Czas na zmianę: bezpłatne szkolenia online W tym artykule dowiesz się o licznych stronach...

  Czy dwujęzyczność dzieci ma sens?

  Rozważania na temat dwujęzyczności warto rozpocząć w październiku. Dlaczego? Od 2015 roku corocznie właśnie w tym miesiącu...

  Karta pobytu na terenie Polski. Decyzja negatywna – jak się skutecznie odwołać?

  Dotykając tematu legalizacji, mówimy przede wszystkim o dokumentach potwierdzających prawo do pobytu długoterminowego na terytorium państwa osoby...

  Dobrowolna i bezinteresowna praca na rzecz organizacji i społeczeństwa to sposób na zdobycie nowych umiejętności, doświadczenia oraz znajomości. Kto wie, czy nawet nie odkrycie nowego hobby, a może zmiany kariery zawodowej? Coraz częściej ludzie angażują się społecznie, pro bono. Nasz ekspert – koordynator wolontariatu z Fundacji Grupy PKP radzi, jak rozpocząć pracę wolontariacką na rzecz organizacji non-profit.                         

  WOLONTARIAT

  Zanim zdecydujesz się, komu chcesz pomagać i w jakim zakresie, odpowiedz sobie na kilka ważnych pytań:

  • Z kim łatwiej nawiązujesz kontakty? –  wolisz pracować z dziećmi, rówieśnikami czy może z osobami starszymi? Kontakt z innymi, nieznajomymi osobami nie stanowi dla Ciebie problemu czy wolisz raczej pracować w biurowym zaciszu?
  • Co chcesz robić jako wolontariusz/wolontariuszka? – chcesz pomagać
   w nauce, rehabilitacji, opiece nad chorymi, niepełnosprawnymi czy może raczej wykonywać prace biurowe, informatyczne, opiekować się zwierzętami, czy działać na rzecz środowiska naturalnego?
  • Jak dużo czasu możesz poświęcić? – chcesz się zaangażować długoterminowo, czy może raczej szukasz pojedynczej akcji? Może szukasz możliwości działania tylko w wakacje, ferie zimowe albo w trakcie Twojego urlopu?
  • Co potrafisz robić? – posiadasz uzdolnienia, zainteresowania, predyspozycje, doświadczenie, które możesz wykorzystać w konkretnym miejscu? Czy znasz języki obce?  Może jesteś „złotą rączką” albo dobrze gotujesz? Pamiętaj, że wszystkie Twoje talenty mogą być wykorzystane poprzez wolontariat.
  • Czego chcesz się nauczyć? –Wolontariat to nie tylko dawanie, ale także bardzo cenna praktyka, która umożliwia Ci zdobycie nowych kompetencji
   i wiedzy. Jeśli chcesz wykorzystać wolontariat do nauki i zdobycia doświadczenia, to ważne jest, aby organizator Twojego wolontariatu wiedział czego oczekujesz.

  W większości miejsc korzystających z pomocy wolontariuszy jest osoba odpowiedzialna za ich pracę. To koordynator wolontariatu pomoże Ci poznać wybraną placówkę – jej pracowników, mieszkańców, podopiecznych. Powie Ci, czego od Ciebie oczekuje i ustali dalszy przebieg działań.

  Zapadła decyzja, więc czas na formalności. Bez nich nie możesz rozpocząć swojej pracy wolontariackiej.

  Pierwsza zasada. Wszystkie warunki, na jakich będziesz wykonywać świadczenia, uzgadniasz razem z organizacją, z którą rozpoczynasz współpracę. Poniżej przedstawimy, jak jest to określone w prawodawstwie polskim. Jednak z pewnością podobne uregulowania prawne funkcjonują także w krajach zamieszkania Polaków na świecie. Niezależnie, gdzie mieszkasz, warto włączyć się w działania wolontariackie.
  Oto jak przedstawia się sytuacja prawna wolontariuszy w Polsce : „Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych” jest wymagane w Polsce przez przepisy „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
  W porozumieniu określone zostaną Twoje prawa, obowiązki, zakres pracy, czas odbywania wolontariatu oraz inne kwestie ważne dla Ciebie i organizacji. Jeżeli porozumienie między stronami będzie zawierane na okres 30 dni, może być zawarte
  w formie ustnej lub pisemnej. Jeżeli jednak zawierasz z korzystającym umowę na okres dłuższy niż miesiąc lub na czas nieokreślony, porozumienie powinno być sporządzone pisemnie.

  W każdej chwili możesz jednak żądać, aby treść ustnej umowy została przez korzystającego potwierdzona na piśmie. Porozumienie powinno także zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania – oznacza to, że wolontariusz lub korzystający mogą rozwiązać umowę za wypowiedzeniem albo bez wypowiedzenia, na warunkach określonych w umowie. Jeżeli jednak przyczyny rozwiązania umowy nie zostały określone w porozumieniu, obie strony będą mogły dochodzić odszkodowania, gdyby jedna z nich poniosła szkodę wskutek wcześniejszego rozwiązania umowy. 

  Wolontariusz/ wolontariuszka– ich prawa

  • macie prawo być poinformowanymi przez korzystającego o ryzyku dla zdrowia
   i bezpieczeństwa, związanego z wykonywanymi przez Was świadczeniami;
  • macie również prawo być poinformowani przez korzystającego o wszystkich przysługujących Wam prawach i ciążących obowiązkach;
  • macie prawo wykonywać świadczenia w higienicznych i bezpiecznych warunkach, a gdy okaże się to niezbędne, powinniście być wyposażeni
   w odpowiednie środki ochrony osobistej;
  • możecie także, za zgodą korzystającego i na jego koszt, skorzystać ze szkoleń w zakresie wykonywanych przez siebie świadczeń;
  • możecie powierzyć wykonanie swojego świadczenia innej osobie, która posiada niezbędne kwalifikacje do jego wykonania;
  • w razie podróży służbowej, macie prawo do diety oraz zwrotu kosztów podróży; Uwaga! Możecie zwolnić korzystającego z tych obowiązków
   w całości lub w części, ale wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
  • korzystający może pokryć za Was wszystkie inne koszty poniesione w trakcie wykonywania Waszych świadczeń. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy jednak do korzystającego;
  • korzystający jest zobowiązany zapewnić Wam również ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, a gdy nie jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, możesz także uzgodnić z korzystającym, aby zapewnił ubezpieczenie zdrowotne (decyzja należy do korzystającego);
  • na Waszą prośbę korzystający może wystawić pisemną opinię na temat Waszego wolontariatu.

  Wolontariusz – jego obowiązki

  • wolontariusz i wolontariuszka powinni posiadać kwalifikacje niezbędne do wykonywanych przez nich świadczeń, ale tylko wtedy gdy obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełnienia określonych wymagań wynika z odrębnych przepisów;
  • jeżeli nie skończyliście 18 lat, powinniście przedstawić korzystającemu pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na to, że będziecie wolontariuszami;
  • masz obowiązek wykonywania zadań z należytą starannością;
  • gdy wskutek Twojego działania korzystający lub osoba trzecia poniesie szkodę, będziesz musiał ponieść odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Dlatego też powinniście zadbać o to, aby korzystający ubezpieczył Cię od odpowiedzialności cywilnej. Uwaga! Jeżeli nie będzie chciał tego zrobić, pamiętajcie, że również sami możecie  wykupić sobie takie ubezpieczenie!

  Sytuacja prawna wolontariuszy w Polsce i na świecie jest szczegółowo omówiona w przepisach państw. Skorzystajmy zatem z przysługujących nam praw i zabezpieczeń i zróbmy coś dla innych ! Nie potrzeba mieć dużo czasu, by robić potrzebne rzeczy!

  Autor : Katarzyna Matejak

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Najnowsze

  Spotkanie online dla polskich eksporterów zainteresowanych rynkiem brytyjskim “100 dni po brexicie”, 22.04.2021 r.

  Spotkanie dla polskich eksporterów zainteresowanych rynkiem brytyjskim. Poznaj nowe zasady eksportu do Wielkiej Brytanii po brexicie. 22.04.2021,...

  II Międzynarodowy Festiwal Filmowy o Totalitaryzmach „Echa Katynia” – 15–18 kwietnia 2021

  W tej edycji spotykamy się w formule ON-LINE. Zarejestruj się na totalitaryzmy.pl Świat przepełniony jest ideami, które mogą się...

  Perły kresowego futbolu

  Śmigły Wilno, Cresovia Grodno, Pogoń, Czarni i Hasmonea Lwów, Kotwica Pińsk, Pogoń Stryj, WKS Brześć, PKS Łuck,  Junak Drohobycz, Rewera Stanisławów i wiele,...

  Krzysztof Penderecki – koncert w pierwszą rocznicę śmierci

  Mija rok od śmierci Krzysztofa Pendereckiego – najwybitniejszego polskiego kompozytora współczesnego, dyrygenta, świetnego pedagoga i ambasadora polskiej kultury. Z tej okazji zachęcamy...

  Bank Gospodarstwa Krajowego partnerem portalu Polska360.org !

  Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż portal Polska360.org podjął współpracę ekspercką z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Bank powstał w 1924 r....

  Zobacz także