O nas

Polonijny portal ekspercko-społecznościowy Polska360.org funkcjonuje od 2020 roku. Jego zadaniem jest budowanie wzajemnych relacji biznesowych i społecznych pomiędzy rozproszonymi na całym świecie Polakami, wymiana praktycznych rozwiązań w radzeniu sobie ze skutkami pandemii oraz wojny panującej w Ukrainie. Dodatkowymi aspektami funkcjonowania portalu jest wymiana różnego rodzaju pomysłów w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju firm i organizacji pozarządowych, szukaniu zatrudnienia lub możliwości powrotu do ojczyzny. Portal polska360.org to również wartość społecznościowa poprzez  budowanie relacji i wzajemne wsparcie w odnajdywaniu się w nowej, dynamicznej rzeczywistości, przez osoby czujące się Polakami, mieszkające na różnych kontynentach globu.

W ramach portalu Fundacja Polska360 zajmuje się popularyzowaniem i wspieraniem przedsiębiorczości, zaradności zawodowej i życiowej poprzez dostarczanie praktycznej wiedzy oraz wymianę doświadczeń Polonii i Polaków z całego świata. Ponadto portal służy prezentacji i wymianie polonijnych dokonań w takich obszarach jak: historia, kultura, biznes, sport, nowe technologie, turystyka, medycyna, czy zdrowie.

Dotychczasowy zasięg portalu wraz z social media to ponad 1,2 miliona osób. Liczba wyświetlonych minut z materiałami przygotowanymi przez portal to ponad 450 tysięcy. Na portalu Polska360.org w okresie 2020 – 2023 zrealizowaliśmy ponad 100 relacji na żywo z wydarzeń polonijnych oraz ponad 180 tematycznych webinarów i rozmów z różnych dziedzin naszego życia. Zapisane i cały czas udostępniane przez portal webinary obejrzało już przeszło 250 tysięcy osób.

Serwis Polska360.org powstał by wspierać i łączyć Polaków i Polonię na całym świecie. Tworzony przez naszą Fundację portal, jest miejscem “budowania” więzi między Polonią rozsianą na całym świecie. Naszym stałym Partnerem w bieżących działaniach jest Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych oraz Rada Polonii Świata.

Obszary dla potencjalnych odbiorców:

  1. Możliwość rejestracji się na wybrany webinar na portalu Polska360.org i włącz się do naszych działań.
  2. Baza wiedzy stworzonej przez ekspertów portalu w postaci zapisanych i ciągle nieodpłatnie udostępnianych webinarów, artykułów eksperckich i aktualnych postów informacyjnych.
  3. Możliwość publikacji własnych promujących własne dokonania środowisk polonijnych.
  4. Wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie podmiotów polonijnych.
  5. Promocja projektów i wydarzeń organizowanych przez Polonię na całym świecie.

Od 2022 roku integralną częścią portalu jest telewizja streamingowa TV Polska360. Jest to międzynarodowy projekt telewizji internetowej skierowanej do Polonii na całym świecie, oraz Polaków w kraju, nadającej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Zasięg programów telewizyjnych to około 1 milion widzów miesięcznie!

Łączymy Polaków na całym świecie, o Polsce mówimy tylko DOBRZE!

Telewizja Polska360TV stała się wiarygodnym partnerem medialnym zarówno dla Polaków w Polsce, jak i tych na stałe mieszkających za granicą, skupia się nie tylko na prezentowaniu dorobku polonijnego w zakresie kultury, działalności patriotycznej, sztuki i historii ale również nie pomija takich tematów jak: gospodarka, sprawy społeczne, szeroko rozumiany biznes, nowe technologie, sport, zdrowie, czy turystyka. Telewizja ma nie tylko zaspokajać potrzeby informacyjne ale również łączyć polonijnych przedsiębiorców, czy działaczy społecznych w ramach wspólnych biznesów, projektów i lokalnych inicjatyw. Jednym z podstawowych celów telewizji będzie promocja tożsamości narodowej oraz promocja Polski wśród Polonii jako kraju atrakcyjnego turystycznie, gospodarczo, kulturowo i społecznie.