WIĘCEJ

  Praca

  EKSPERT DZIAŁU: Anita Budziszewska

  Pracownik naukowy w Katedrze Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Obszar specjalizacji: kultura w stosunkach i prawie międzynarodowym; organizacje międzynarodowe. Absolwentka SGH, Europejskiej Akademii Dyplomacji; Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW oraz Podyplomowych Studiów Prawa Międzynarodowego UW. Stypendystka na University of Nottingham. Staże naukowe i zawodowe m in. w Polskim Przedstawicielstwie przy ONZ w Genewie, studyjno-szkoleniowe m.in.: w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, University of Oxford i University of Zurych. Autorka polskich i międzynarodowych publikacji z zakresu kulturalnych praw człowieka/prawa do kultury. W latach 2011-2020 koordynator ds. mobilności, wymiany i współpracy międzynarodowej na WNPiSM UW. W latach 2016-2020 r.: Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ds. współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus (EU). Zaangażowana w wiele projektów polskich i międzynarodowych, w tym m.in. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDoc (w latach 2014 – 2018), w tym udział w Jury konkursowym; członek Komitetu Organizacyjnego pierwszego w Polsce 8. Paneuropejskiego Kongresu Stosunków Międzynarodowych współorganizowanego z European International Studies Association; uczestnik grantu pt. Increase of EU’s economic potential in relations with China. Uczestnik licznych wykładów zagranicą, w tym m.in. w Austrii, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii, Indii, Grecji, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Węgier, Rumunii itd. Pozazawodowo pasjonatka koni i jeździectwa.

  Artykuły

  Nowy wymiar pracy – jak odnaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości?

  Gdy prawie rok temu przenosiłam na papier tu na portalu  POLSKA360 kilka moich rozważań na temat zatrudnienia, pracy, kształcenia, przekwalifikowania zadałam sobie krótkie pytanie - jak będzie za rok ? Czy rok to długa czy krótka perspektywa czasowa w...

  Mind the gap, czyli pokolenia X, Y, Z w miejscu pracy

  Różnice między pokoleniami to rzecz naturalna, istniały od zawsze. Ustrój polityczny, kondycja gospodarki, rozwój technologiczny, mobilność społeczna, dostępność zasobów, panujące mody — to wszystko wpływa na nasz sposób funkcjonowania, nasze oczekiwania i potrzeby. Niewątpliwie kształtowani jesteśmy przez czasy, w...

  Narastająca frustracja, która prowadzi do wypalenia zawodowego

  Jak temu zapobiec? Każdy z nas już na pewno słyszał o wypaleniu zawodowym, a prawdopodobnie wielu, jeśli nie większość, także go doświadczyło. Niezależnie od tego w jakim kraju mieszkamy, może dotknąć każdego z nas. Potocznie mówi się, że co 7...

  Kariera w branży kolejowej

  Kolej w Polsce, tak jak i wielu innych krajach, to jedna z najważniejszych dziedzin gospodarki, mająca wpływ na rozwój wielu innych sektorów. W Polsce to nie tylko linie, pociągi i dworce. To także branża nieruchomościowa, teleinformatyczna czy przemysł energetyczny....

  Migracje zarobkowe do krajów UE a prawo do zabezpieczenia społecznego

  W debacie publicznej bardzo często mówi się o Polakach za granicą. Nic dziwnego, od wieków Polacy emigrowali, z różnych powodów, zarówno politycznych jak i zarobkowych. Szczególnie dużo jest obecnie Polaków na terenie dzisiejszej Unii Europejskiej, co wynika zarówno z...

  Nauka i praca przez całe życie?

  Kiedy zostałam poproszona o napisanie dla Państwa tego krótkiego tekstu, wprowadzającego nas do szeregu spotkań on-line, które odbędą się w nadchodzących tygodniach na nowo założonym portalu Polska360 i odnosić się mają m.in. do spraw dotyczących pracy oraz jej znaczenia...

  Archiwalne webinary - Praca

  Skip to content