poniedziałek, 18 stycznia, 2021
WIĘCEJ

  Nauka i praca przez całe życie?

  Warto przeczytać

  Czy dwujęzyczność dzieci ma sens?

  Rozważania na temat dwujęzyczności warto rozpocząć w październiku. Dlaczego? Od 2015 roku corocznie właśnie w tym miesiącu...

  Czas na zmianę: bezpłatne szkolenia online

  Czas na zmianę: bezpłatne szkolenia online W tym artykule dowiesz się o licznych stronach...

  Najbardziej poszukiwani pracownicy na międzynarodowym rynku pracy

  XXI wiek to czas dynamicznych przemian. Na naszych oczach dokonuje się tzw. czwarta rewolucja przemysłowa i ma...

  Kiedy zostałam poproszona o napisanie dla Państwa tego krótkiego tekstu, wprowadzającego nas do szeregu spotkań on-line, które odbędą się w nadchodzących tygodniach na nowo założonym portalu Polska360 i odnosić się mają m.in. do spraw dotyczących pracy oraz jej znaczenia w życiu jednostki i społeczeństw, pomyślałam, że zanim podzielę się swoimi refleksjami na ten temat, powinnam sięgnąć do Autorytetów. I to właśnie ta myśl doprowadziła mnie do „Laborem exercnes”, encykliki Św. Jana Pawła II, wydanej prawie 40 lat temu, a jakże dziś aktualnej – dziś, w czasie IV rewolucji technologicznej, głębokich przemian społeczno-gospodarczych i kulturowych i niepokojów na świecie, a także niepewności dnia dzisiejszego spowodowanej zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzenianiem się, w wymiarze światowym, wciąż nie do końca poznanego nam wirusa. Przez ostatnie osiem miesięcy „przeorganizował” on nasz świat w wymiarze jednostkowym i globalnym. Dotknął także całej sfery pracy i zatrudnienia.

  Chciałabym zacytować Państwu fragment encykliki „Laborem exercnes”, który stało się dla mnie podstawą do rozważań nad pracą, jej wymiarem i jej przyszłością: „…Praca jest szkołą człowieczeństwa, a człowiek, kiedy uczy się być sobą, uczy się także bronić wartości, w które wierzy. To twierdzenie, którego dowodem są wydarzenia w wielu częściach świata, nie wyczerpuje wszystkich aspektów owego złożonego zjawiska, jakim jest praca ludzka. Obok wartości pozytywnych, nie brak w nim wielu, nawet ważnych, elementów, które zdają się przeczyć sformułowanej przed chwilą optymistycznej ocenie. Praca jest monotonna i męcząca. Więcej: wydaje się zabijać potrzeby związane z życiem duchowym człowieka. Praca, zwłaszcza robotnika, zdaje się wymagać podporządkowania istoty ludzkiej jej dziełu: maszyna i coraz bardziej skomplikowana organzacja techniczna produkcji narzucają działalności jednostek pewne obiektywne prawa, które stanowią często przeszkodę w ich osobistej pomysłowości i ekspresji. Zresztą także i praca urzędnika czy pracownika, który zajmuje się zadaniami administracyjnymi, bądź organizacyjnymi nie różni się jakościowo od pracy robotnika: postęp technologiczny, a dzisiaj zwłaszcza innowacje cybernetyczne,  redukują często do zera wartość nabytych wcześniej kwalifikacji zawodowych i pociągają za sobą konieczność zdobywania od nowa kwalifikacji wymaganych przez nową organizację pracy…”

  Jakże aktualne i dzisiaj!

  Tak, pracując, doświadczamy na co dzień wymiaru osobowego pracy, czujemy potrzebę bycia użytecznym, współtworzenia wielu wartości o charakterze społecznym oraz dobra społecznego. Uczestniczymy w wytwarzaniu i podziale dóbr materialnych oraz sami doświadczamy uznania naszego wkładu w dobro społeczne. Spełniamy jedno
  z podstawowych praw i potrzeb człowieka, jaką jest praca.

  Po latach nauki, kiedy zdobyliśmy już wiedzę,  kwalifikacje, umiejętności, znajdujemy nasze miejsce pracy i czujemy się bezpieczni. Możemy się rozwijać, dokształcać, planować drogę swojego rozwoju zawodowego. Poznajemy głębiej dyscyplinę, specjalizację, obszar naszej działalności zawodowej. Musimy jednak pamiętać, że nie wszyscy przejdziemy drogę zawodową w jednej branży, w  tym samym obszarze zawodowym, z kwalifikacjami, które nabyliśmy w procesie naszej edukacji, często wieloletniej. Doświadczamy i będziemy doświadczać potrzeby zmiany. Nierzadko wręcz stajemy w obliczu przymusu takiej zmiany. Tę lekcję właśnie odrabiamy teraz, kiedy sytuacja społeczno-gospodarcza znalazła się pod presją dynamicznych zmian, kiedy niemalże z dnia na dzień musimy zmieniać profil swojego działania, aby móc utrzymać się w realiach zatrudnienia. Kiedy otwartość na nową wiedzę, kwalifikacje i umiejętności pozwoli nam być aktywnymi zawodowo. I nawet kontynuując pracę w naszym wyuczonym zawodzie, zmieniająca się organizacja pracy wymusza na nas potrzebę ciągłego dokształcania się.

  Oto przykład. Spoglądając na edukację teleinformatyczną dzisiejszych pięćdziesięciolatków, widzimy, że w ciągu kilku dekad przeżyliśmy rewolucję w tej dziedzinie. I ciągle się uczymy. Kilka dekad temu, a więc nie tak dawno temu, komputery jawiły się czymś nieznanym, elitarnym, niedostępnym. Dziś z pomocą małego, wielofunkcyjnego urządzenia, komunikujemy się się ze współpracownikami z najodleglejszych zakątków naszego globu, piszemy skomplikowane, obszerne materiały, raporty, rozprawy. Na bieżąco monitorujemy to, co dzieje się na świecie, uczestniczymy w spotkaniach on-line i wideokonferencjach. Co więcej, gdy dzwonimy do różnych firm, aby skonsultować konkretną sprawę, naszym interlokutorem jest już nierzadko – nazwijmy go MAX – czyli sztuczna inteligencja. Musimy zatem nauczyć się z nim rozmawiać, zrozumieć, kto jest po drugiej stronie słuchawki. On jest znakiem zachodzących zmian. I tych znaków, jak pokazuje praktyka, z dnia na dzień będzie coraz więcej. Taka prawdopodobnie będzie przyszłość świadczenia coraz większej ilości usług i produkowania towarów.

  Płynie z tego jasny przekaz – musimy dołożyć wielu starań, by doskonalić naszą wiedzę i umiejętności i to w każdym z zawodów, jakie wykonujemy. Dlatego też przykładajmy wagę do tej dziedziny, uczmy się nieprzerwanie zasad teleinformatyki, tym bardziej, że nasze życie zawodowe i społeczne przenosi się już w bardzo szybkim tempie do sieci. Postęp technologiczny, jak powiedział Św. Jan Paweł II w przytoczonym powyżej fragmencie encykliki „Laborem exercnes” redukuje niemal do zera nasze nabyte wcześniej kwalifikacje.  Poświęcajmy zatem dużo uwagi nowoczesnym technologiom komunikacyjnym, monitorujmy ich rozwój, uczmy się i czyńmy je przyjaznymi w naszym życiu.  Uczmy się też rozmawiać z MAX-em, ponieważ będzie on zapewne coraz częściej naszym interlokutorem.   
  A kiedy to wszystko wyda nam się bardzo skomplikowane, przypomnijmy sobie słynne zdanie  Goethego: Wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe.

  Powinniśmy także bacznie obserwować trendy popytu i podaży na konkretne zawody, co może nam pomóc w planowaniu drogi zawodowej i przeprowadzaniu zmian, jeśli staniemy przed taką koniecznością. Dynamika zmian w obszarze pracy i zatrudnienia jest ogromna. Proces rozpoczął się już kilkanaście lat temu, ale teraz nabrał znacznie większej prędkości. Standardy międzynarodowego klasyfikowania zawodów i specjalności, co jest domeną Międzynarodowej Organizacji Pracy, a także opracowywane na jej bazie krajowe klasyfikacje zawodów są tego dowodem. Podczas, gdy jedne zawody i specjalności znikają z tych kwalifikacji, na ich miejscu pojawiają się nowe. Życie nie lubi próżni. A my powinniśmy być przygotowaniu na zmiany, czasem nawet bardzo radykalne. Doświadczamy tego szczególnie w ostatnich miesiącach, kiedy pandemia i restrykcje z nią związane wpływają znacząco na możliwości zatrudnienia. Doświadcza tego szczególnie sfera usług. Nie ustajmy w myśleniu, co moglibyśmy zrobić, jeśli nasze miejsce pracy ulegnie likwidacji lub na jakiś okres nasza działalność zawodowa pozostanie w zawieszeniu.  Podwyższanie kwalifikacji i realizacja koncepcji life long learning, czyli uczenia się przez całe życie leżą w naszym interesie. Niech nasza osobista pomysłowość i ekspresja – jak pisze w cytowanym wyżej fragmencie  encykliki „Laborem exercnes” Św. Jan Paweł II, pozwoli nam sprawnie funcjonować w ramach obowiązujących i zmieniających się systemów organizacji pracy i maszyn, które stają się coraz bardziej nowoczesne i  skomplikowane.

  Kolejny współczesny aspekt pracy to w obecnej dobie podział czasu między pracą, rodziną i życiem prywatnym, tzw. koncepcja reconcilation of work, family and private life. Kiedy przyszło nam pracować zdalnie, w warunkach domowych, okazało się, że jest to dla wielu z nas nowe, niełatwe wyzwanie. Temat ten od wielu lat był dyskutowany na różnych forach krajowych i międzynarodowych, także w Międzynarodowej Organizacji Pracy. Dziś teoria stała się codzienną praktyką i zapewne praktyka ta będzie się rozwijać. W miesiącach, gdy w wielu krajach obowiązywał lockdown musieliśmy szybko i sprawnie przeorganizować nasze życie zawodowe, przy uwzględnieniu naszej sytuacji rodzinnej i materialnej. To nie było łatwe. Musieliśmy zorganizować sobie w domu ergonomiczne miejsce pracy, przygotować niezbędny sprzęt, podzielić obowiązki rodzinne. Z drugiej strony, musieliśmy uznać i zaakceptować fakt, że inni również pracują on-line i my, jako klienci i konsumenci,  z wielu usług będziemy korzystać teraz w formie on-line. Starajmy się zatem efektywnie planować nasz czas – czas pracy i czas na realizację potrzeb rodzinnych. Jestem przekonana, że potrafimy odpowiedzieć na to wyzwanie.

  Chciałabym także krótko nawiązać do Deklaracji Stulecia przyjętej przez członków Międzynarodowej Organizacji Pracy podczas jubileuszowej Konferencji w 2019 roku,
  w stulecie powstania tej Organizacji.  Warto tę Deklarację przeczytać i zwrócić uwagę na fakt, że zapisy dokumentu stawiają człowieka w centrum wszystkich działań podejmowanych na rzecz przyszłości pracy.      

  Obecnie stoi przed nami wiele wyzwań, abyśmy mogli znaleźć, utrzymać, kontynuować czy zmienić, jeśli trzeba, naszą pracę i doświadczać dobra, jakim ona jest dla nas. W tym procesie dużo zależy od nas samych. Nie ustawajmy zatem w wysiłkach, bądźmy pragmatyczni, kreatywni i wytrwali. I dzielmy się doświadczeniami. To czas na wymianę dobrych doświadczeń. Może ona pomóc każdemu z nas. I temu właśnie służyć ma platforma Polska360.org. To projekt skierowany właśnie do Państwa, którzy reprezentujecie środowiska polonijne na całym świecie.

  Jesteście Państwo zaproszeni do dyskusji.        

  Autor : Magdalena Nojszewska-Dochev

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Najnowsze

  Ferie po królewsku online w Polskich Rezydencjach Królewskich

  Pięć spacerów po muzeach, dziesięć królewskich bajek, warsztaty muzyczne Piotra Rubika oraz webinaria, filmy, warsztaty i konkursy,...

  Światowe Igrzyska Polonijne: święto sportu ponad granicami

  W tym roku to Kraków ma być gospodarzem Światowych Igrzysk Polonijnych. Ta cykliczna impreza sportowa, organizowana jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w...

  Sportowe losy dzieci emigrantów

  Frydriszewski, Kalinski, Maslovski, Kardasinski, Troyanski. To nie część składu dowolnej, polskiej drużyny, a piłkarze argentyńscy, wyróżniający się w tamtejszej lidze. Co łączy...

  W czym może Ci pomóc doradca zawodowy? Poradnictwo indywidualne i grupowe.

  W przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, w Polsce do lat osiemdziesiątych XX w. z powodu gospodarki planowanej nie istniało zagrożenie utraty pracy...

  Kultura polonijna w Stanach Zjednoczonych

  Kultura polonijna w Stanach Zjednoczonych to z pewnością temat bardzo szeroki i trudny do ogarnięcia nawet w sposób przekrojowy w krótkim artykule....

  Zobacz także