WIĘCEJ

  apl. radc. Małgorzata Jurczyk

  „Odrzucenie spadku z Polski przez spadkobiercę zamieszkałego za granicą”

  Główną przyczyną odrzucenia spadku przez spadkobiercę jest chęć uniknięcia obciążenia długami spadkowymi lub przekazania spadku dalszym spadkobiercom. Jest to instytucja prawna istotna zatem z punktu widzenia świadomego zarządzania własnym majątkiem. Na wstępie należy wskazać, że spadkobierca może dziedziczyć spadek na...

  O mnie

  apl. radc. Małgorzata Jurczyk

  Skip to content