piątek, 24 września, 2021
WIĘCEJ

  Piątki z Kresowymi Żołnierzami

  Sowieci aresztowali ich za miłość do Polski. Skazali na nieludzkie męki za walkę o jej wolność. Polscy bohaterowie, o których świat miał zapomnieć, chcą być usłyszani.

  Od 04.06.2021 r. portal Polska360.org przedstawia Państwu w każdy piątek kolejny odcinek cyklu wspomnień Żołnierzy Armii Krajowej, którzy przeżyli zesłanie do syberyjskich łagrów w latach 1944-1958. Polscy patrioci, których jedyną „winą” była miłość do Ojczyzny i troska o jej dobro, trafili do miejsc, których grozę trudno sobie wyobrazić. Choć wspomnienia z tych lat są niezwykle bolesne, łagiernicy postanowili się nimi podzielić – ku pamięci i ku przestrodze.

  Poniżej publikować będziemy co tydzień nowy odcinek cyklu. Naszą serię rozpoczęliśmy od trzech fragmentów wspomnień Pani płk dr n.med. Stefanii Szantyr-Powolnej, żołnierza Okręgu Wileńskiego AK, wieloletniej prezes (a obecnie honorowej prezes) Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

  Po nich zapraszamy do przeczytania trzech odcinków wspomnień Pani mjr Natalii Zarzyckiej z d. Odyńskiej – żołnierza Poleskiej AK, a następnie na sowieckich już Kresach – członka Związku Obrońców Wolności, również wieloletniej prezes (a obecnie honorowej prezes) Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

  Następnie zachęcamy Państwa gorąco do poznania 4 odcinków kolejnej wzruszającej opowieści – losów Pani ppłk Stanisławy Kociełowicz – harcerki działającej w “Szarych Szeregach” Okręgu Wileńskiego AK, więźniarki sowieckich łagrów, wiceprezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK.

  Od 13.08.2021 r. dostępne są na naszym portalu pełne patriotyzmu, wytrwałości i cierpienia wspomnienia Pani płk Weroniki Sebastianowicz z d. Oleszkiewicz (ps. „Różyczka”) – żołnierza Obwodu Wołkowysk Okręgu Białostockiego AK, łagierniczki, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi i wiceprezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK.

  Od 27.08.2021 r. zapraszamy do przeczytania wspomnień śp. kpt Antoniego Skrendo – żołnierza Okręgu Nowogródzkiego AK – 4 batalionu 77 Pułku Piechoty AK pod dowództwem Czesława Zajączkowskiego “Ragnera”, łagiernika. Pan Kapitan – więzień najcięższych łagrów sowieckich na dalekiej Kołymie odszedł na wieczną wartę po emisji Jego wspomnień w naszym cyklu, w dniu 13.09.2021 r. Cześć Jego pamięci !

  Od 17.09.2021 r. (dniu wyjątkowym – 82 rocznicy inwazji sowieckiej na Polskę) zapraszamy do poznania wspomnień Pana Władysława Swarcewicza – żołnierza Okręgu Poleskiego AK, więźnia sowieckiego obozu dla internowanych żołnierzy AK – Borowicze, mieszkańca Brześcia nad Bugiem, które po kampanii wrześniowej 1939 r. było świadkiem niemiecko-sowieckiej defilady zwycięstwa nad Polską.

  Serdecznie zapraszamy do lektury !

  Władysław Swarcewicz – wspomnienia cz. 1

  Urodziłem się 9 sierpnia 1924 r. w Brześciu nad Bugiem i tam zamieszkiwałem. Rodzice moi byli urzędnikami pocztowymi. Do 1939 r. ukończyłem dwie klasy gimnazjum im. R. Traugutta. Od czwartej klasy szkoły powszechnej należałem do harcerstwa. Na...

  Antoni Skrendo – wspomnienia odc. 3

  Lata 1952-1955. Minęło już 8 lat od chwili mego uwięzienia, z czego ponad 7 spędziłem na Syberii na Kołymie. W miesiącu październiku 1952 poinformowano mnie, że za dobrą pracę, tj. systematyczne przekraczanie dziennych norm wydobycia, wyrok mój...

  Antoni Skrendo – wspomnienia odc. 2

  Tak więc rok 1945 stał się rokiem, w którym rozpoczęła się moja powojenna tułaczka. Wielu milionom ludzi przyniósł on zakończenie wojny, radość i szczęście z powrotu do domu, a dla wielu tysięcy Polaków stał się początkiem tragedii....

  Antoni Skrendo – wspomnienia odc. 1

  Rok 1939. Wypoczęci, opaleni, z głowami wypełnionymi jeszcze wakacyjnymi pomysłami psot i figli udaliśmy się rano 1 września 1939 roku do szkoły. Niestety, okazało się, że w tym roku nauki nie rozpoczęliśmy. Dyrektor szkoły ogłosił, że wybuchła...

  Weronika Sebastianowicz – wspomnienia część II

  Bardzo martwiłam się o mamę. Dopytywałam się o nią, czy może mnie odwiedzić, ale stale mówiono mi, że teraz żniwa, jest zajęta w kołchozie. Tłumaczyłam, że moja mama w kołchozie nie pracuje. Zwodzono mnie cały czas. Miałam...

  Weronika Sebastianowicz – wspomnienia część I

  Nazywam się Weronika Sebastianowicz i jestem prezesem Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Nowogródzki (dawne Kresy Wschodnie, teraz Białoruś).  Urodziłam się w pięknej wsi Pacewicze, powiat Wołkowysk. Było nas troje dzieci – 2 siostry i brat. Ojciec za...

  Stanisława Kociełowicz – wspomnienia – część IV

  Zbliżaliśmy się do domu pani Stanisławy. Na progu stał młody, przystojny mężczyzna. Serce zaczęło mi bić gwałtowniej... Jeżeli istnieje miłość od pierwszego wejrzenia, to mogę mówić o takim uczuciu. Już w tamtej chwili wiedziałam, że los przeznaczył...

  Stanisława Kociełowicz – wspomnienia – część III

  Wyrokiem z dnia 11 sierpnia 1951 roku, po czterech miesiącach od chwili aresztowania, zostałam skazana na osiem lat pozbawienia wolności. Oskarżono mnie z artykułu 58-10 i 58-11 o przynależność do nielegalnej antyradzieckiej („nacjonalisticzeskoj”) organizacji i działalność agitacyjną....

  Stanisława Kociełowicz – wspomnienia – część II

  Po zajęciu Wilna przez Armię Czerwoną (1944 rok) „Nika” nadal prowadzi konspiracyjną pracę instruktorską. W tym czasie organizowałyśmy zbiórki wspólnie z zastępem chłopców, dla bezpieczeństwa często zmieniając miejsce spotkań. Początkowo było to mieszkanie naszej koleżanki Grażyny, przy...

  Stanisława Kociełowicz – wspomnienia – część I

  Urodziłam się 17 marca 1930 roku w Kolonii Wileńskiej, w domu przy ul. Wędrownej 22, zbudowanym przez dziadka, Stanisława Kowalewskiego. Dziadek pracował na kolei. Powołany przez władze carskie do wojska spędził wiele lat w Rosji. Na szczęście...