WIĘCEJ

  Piątki z Kresowymi Żołnierzami

  Sowieci aresztowali ich za miłość do Polski. Skazali na nieludzkie męki za walkę o jej wolność. Polscy bohaterowie, o których świat miał zapomnieć, chcą być usłyszani.

  Od 04.06.2021 r. portal Polska360.org przedstawia Państwu w każdy piątek kolejny odcinek cyklu wspomnień Żołnierzy Armii Krajowej, którzy przeżyli zesłanie do syberyjskich łagrów w latach 1944-1958. Polscy patrioci, których jedyną „winą” była miłość do Ojczyzny i troska o jej dobro, trafili do miejsc, których grozę trudno sobie wyobrazić. Choć wspomnienia z tych lat są niezwykle bolesne, łagiernicy postanowili się nimi podzielić – ku pamięci i ku przestrodze.

  Poniżej publikować będziemy co tydzień nowy odcinek cyklu. Naszą serię rozpoczęliśmy od trzech fragmentów wspomnień Pani płk dr n.med. Stefanii Szantyr-Powolnej, żołnierza Okręgu Wileńskiego AK, wieloletniej prezes (a obecnie honorowej prezes) Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

  Po nich zapraszamy do przeczytania trzech odcinków wspomnień Pani mjr Natalii Zarzyckiej z d. Odyńskiej – żołnierza Poleskiej AK, a następnie na sowieckich już Kresach – członka Związku Obrońców Wolności, również wieloletniej prezes (a obecnie honorowej prezes) Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

  Następnie zachęcamy Państwa gorąco do poznania 4 odcinków kolejnej wzruszającej opowieści – losów Pani ppłk Stanisławy Kociełowicz – harcerki działającej w “Szarych Szeregach” Okręgu Wileńskiego AK, więźniarki sowieckich łagrów, wiceprezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK.

  Od 13.08.2021 r. dostępne są na naszym portalu pełne patriotyzmu, wytrwałości i cierpienia wspomnienia Pani płk Weroniki Sebastianowicz z d. Oleszkiewicz (ps. „Różyczka”) – żołnierza Obwodu Wołkowysk Okręgu Białostockiego AK, łagierniczki, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi i wiceprezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK.

  Od 27.08.2021 r. zapraszamy do przeczytania wspomnień śp. kpt Antoniego Skrendo – żołnierza Okręgu Nowogródzkiego AK – 4 batalionu 77 Pułku Piechoty AK pod dowództwem Czesława Zajączkowskiego “Ragnera”, łagiernika. Pan Kapitan – więzień najcięższych łagrów sowieckich na dalekiej Kołymie odszedł na wieczną wartę po emisji Jego wspomnień w naszym cyklu, w dniu 13.09.2021 r. Cześć Jego pamięci !

  Od 17.09.2021 r. (dniu wyjątkowym – 82 rocznicy inwazji sowieckiej na Polskę) zapraszamy do poznania wspomnień Pana Władysława Swarcewicza – żołnierza Okręgu Poleskiego AK, więźnia sowieckiego obozu dla internowanych żołnierzy AK – Borowicze, mieszkańca Brześcia nad Bugiem, które po kampanii wrześniowej 1939 r. było świadkiem niemiecko-sowieckiej defilady zwycięstwa nad Polską.

  Od 15.10.2021 r. zachęcamy Państwa do przeczytania wspomnień Pana Kazimierza Chmury (ps. „Julek”) (1922-2019) – radiotelegrafisty Okręgu Lwowskiego AK Obwodu Drohobycz-Borysław, więźnia lwowskich „Brygidek”, a następnie więźnia i zesłańca przymusowego w Workucie w latach 1945-1955.

  Od 05.11.2021 r. mogą Państwo poznać poruszające wspomnienia Pani Stanisławy Naumienko (ps. “Czcionka”) (1907-2004) – łączniczki Obwodu AK Wołkowysk Okręgu Białostockiego Armii Krajowej, która za swą ofiarną służbę w AK została aresztowana przez NKWD w październiku 1945 r. i do roku 1955 była więziona w łagrach w obwodzie archangielskim, a następnie w Workucie. Po okresie przymusowego zesłania powróciła do swych córek w Polsce.

  Od 19.11.2021 r. dostępne są na naszym portalu pełne patriotyzmu i przenikliwości wspomnienia Pani Teresy Sworobowicz z d. Janowicz (ps. „Mała”) (1932-2020) – łączniczki-sanitariuszki Obwodu Brasław AK Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej i struktur poakowskich na tym terenie w latach 1945-1948.

  Od 17.12.2021 r. zachęcamy do zapoznania się z trudnymi wspomnieniami Mieczysława Zabierowskiego (ps. “Pluto”, “Mars”) (1918-2004) – żołnierza Okręgu Stanisławów AK, członka Oddziału Sabotażowo-Dywersyjnego, instruktora oddziałów łączności i radiotelegrafisty. Pan Mieczysław został aresztowany przez NKWD 30.12.1944 r. Wyrokiem Trybunału Wojennego został skazany na 8 lat łagrów, pozbawienie praw obywatelskich i dożywotnią zsyłkę. Przebywał między innymi w obozach w Uchcie i Workucie, a następnie na zesłaniu. Do Polski wrócił w 1955 r. W swoich wspomnieniach poruszył temat głodu, który był podstawowym problemem osadzonych. 

  Od 24.12.2021 r. zapraszamy do lektury szczególnych, wigilijnych wspomnień płk dr  Jerzego Woźniaka (1923-2012) – żołnierza Armii Krajowej, członka organizacji NIE oraz zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, więźnia w okresie stalinowskim w Polsce, zastępcy kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w latach 1997-2001 oraz prezesa honorowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

  Od 07.01.2022 r. zachęcamy do poznania wspomnień śp. porucznika Jerzego Bilińskiego (ps. “Dąb”) (1919-2013) – urodzonego w Rawie Ruskiej żołnierza Armii Krajowej Okręgu Rzeszów, uczestnika kampanii wrześniowej, torturowanego w niemieckim areszcie. Pan Jerzy w 1944 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, następnie przekazany NKWD i wywieziony do obozu internowania w Borowiczach, do którego pod koniec wojny trafiło kilka tysięcy żołnierzy AK. 

  Serdecznie zapraszamy do lektury !

  Jerzy Biliński – wspomnienia cz. 3

  Nadszedł koniec wojny, który natchnął nas nowymi nadziejami; praca była jednak w dalszym ciągu mordercza. O końcu wojny poinformowano nas zebranych na apelu. Baliśmy się, że nie doczekamy powrotu do kraju, bo zaczęła nękać nas biegunka i zachorowało tak...

  Jerzy Biliński – wspomnienia cz. 2

  Po nieprzespanej nocy, przed świtem usłyszeliśmy jak na korytarz żołnierskim krokiem wchodzi duża grupa ludzi. Był to oddział sowiecki. Powstała cisza pełna oczekiwania. Otworzyły się drzwi do celi więziennej. Oczom naszym ukazał się szpaler sowieckich żołnierzy, stojących wzdłuż drogi...

  Jerzy Biliński – wspomnienia cz. 1

  Gdy sięgnę pamięcią dawnych lat, które przeleciały „jak woda przez sito”, stają mi przed oczyma szczególnie utrwalone obrazy: czynny udział w harcerstwie i niezapomniane obozy harcerskie, działalność w klubie sportowym Kolejowego Przysposobienia Wojskowego, w teatrze amatorskim oraz praca w...

  Jerzy Woźniak – wspomnienia

  Wędrując ścieżkami długiego życia, zastanawiam się, jakie daty wyzwalały największe oczekiwania, emocje, tęsknoty i wspomnienia. Bardzo trudno je poszufladkować i rzucić na szalę wagi. Wydaje się, że jedną z najważniejszych, tajemniczych i oczekiwanych to wigilia. Ciśnie się pytanie, dlaczego...

  Mieczysław Zabierowski – wspomnienia

  Największym problemem w obozie było, jak zaspokoić głód. Głód doskwierał nam ogromnie. Nasze wnętrzności nocą i dniem domagały się jakiejkolwiek strawy. Idę więc do stołówki, bo może uda mi się uprosić kogoś o miskę bałandy za pomoc w...

  Teresa Sworobowicz – wspomnienia cz. 3

  W Połocku przynajmniej chwila radości, jak to się mówi: szczęście w nieszczęściu. Oto trafiłam do tej samej celi, gdzie znajduje się już moja siostra Marta oraz kilka Rosjanek. Dowiaduję się od nich, że mamy przebywać w połockim więzieniu aż do chwili...

  Teresa Sworobowicz – wspomnienia cz. 2

  Nie tracąc czasu wysadziliśmy z sań najmłodszego Ignasia, by pędził do domu, aby uprzedzić matkę i partyzantów o niechybnym niebezpieczeństwie. Dziecko posłusznie, bardziej w jakiś instynktowny niż rozumowy sposób, świadome swej roli, pognało co sił w nogach, lecz niestety, jak się...

  Teresa Sworobowicz – wspomnienia cz. 1

  Zarówno świadomość wojennych tragedii i uciążliwości dla rolników, gdy trzeba było oddać najlepszego konia oraz dokonywać obowiązkowych dostaw, tak zwanych kontyngentów, jak i powojennych kłopotów, docierała do mnie powoli i jakby w zamgleniu. Było to spowodowane moją wiekową niedojrzałością (urodziłam się 24...

  Stanisława Naumienko (ps. „Czcionka”) – wspomnienia cz. 2

  Wprowadzono mnie do środka Komendantury NKWD, zobaczyłam tam zdrajcę i wiele innych osób, które już wcześniej zachowywały się podejrzanie. Przykro powiedzieć, ale byli tam też Żydzi i Żydówki, którym pomagało się przetrwać okupację, a oni teraz w podzięce za...

  Stanisława Naumienko (ps. „Czcionka”) – wspomnienia cz. 1

  Wojna!!! Legły w gruzach wszystkie marzenia, pragnienia i piękne plany na przyszłość. Byłam świeżo upieczoną mężatką, wyszłam za mąż zaledwie przed dwoma tygodniami za człowieka, który był wielką miłością mojego życia. Męża zmobilizowano, pożegnałam go nie mając żadnej pewności, czy...
  Skip to content