WIĘCEJ

  Piątki z Kresowymi Żołnierzami

  Sowieci aresztowali ich za miłość do Polski. Skazali na nieludzkie męki za walkę o jej wolność. Polscy bohaterowie, o których świat miał zapomnieć, chcą być usłyszani.

  Od 04.06.2021 r. portal Polska360.org przedstawia Państwu w każdy piątek kolejny odcinek cyklu wspomnień Żołnierzy Armii Krajowej, którzy przeżyli zesłanie do syberyjskich łagrów w latach 1944-1958. Polscy patrioci, których jedyną „winą” była miłość do Ojczyzny i troska o jej dobro, trafili do miejsc, których grozę trudno sobie wyobrazić. Choć wspomnienia z tych lat są niezwykle bolesne, łagiernicy postanowili się nimi podzielić – ku pamięci i ku przestrodze.

  Poniżej publikować będziemy co tydzień nowy odcinek cyklu. Naszą serię rozpoczęliśmy od trzech fragmentów wspomnień Pani płk dr n.med. Stefanii Szantyr-Powolnej, żołnierza Okręgu Wileńskiego AK, wieloletniej prezes (a obecnie honorowej prezes) Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

  Po nich zapraszamy do przeczytania trzech odcinków wspomnień Pani mjr Natalii Zarzyckiej z d. Odyńskiej – żołnierza Poleskiej AK, a następnie na sowieckich już Kresach – członka Związku Obrońców Wolności, również wieloletniej prezes (a obecnie honorowej prezes) Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

  Następnie zachęcamy Państwa gorąco do poznania 4 odcinków kolejnej wzruszającej opowieści – losów Pani ppłk Stanisławy Kociełowicz – harcerki działającej w “Szarych Szeregach” Okręgu Wileńskiego AK, więźniarki sowieckich łagrów, wiceprezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK.

  Od 13.08.2021 r. dostępne są na naszym portalu pełne patriotyzmu, wytrwałości i cierpienia wspomnienia Pani płk Weroniki Sebastianowicz z d. Oleszkiewicz (ps. „Różyczka”) – żołnierza Obwodu Wołkowysk Okręgu Białostockiego AK, łagierniczki, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi i wiceprezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK.

  Od 27.08.2021 r. zapraszamy do przeczytania wspomnień śp. kpt Antoniego Skrendo – żołnierza Okręgu Nowogródzkiego AK – 4 batalionu 77 Pułku Piechoty AK pod dowództwem Czesława Zajączkowskiego “Ragnera”, łagiernika. Pan Kapitan – więzień najcięższych łagrów sowieckich na dalekiej Kołymie odszedł na wieczną wartę po emisji Jego wspomnień w naszym cyklu, w dniu 13.09.2021 r. Cześć Jego pamięci !

  Od 17.09.2021 r. (dniu wyjątkowym – 82 rocznicy inwazji sowieckiej na Polskę) zapraszamy do poznania wspomnień Pana Władysława Swarcewicza – żołnierza Okręgu Poleskiego AK, więźnia sowieckiego obozu dla internowanych żołnierzy AK – Borowicze, mieszkańca Brześcia nad Bugiem, które po kampanii wrześniowej 1939 r. było świadkiem niemiecko-sowieckiej defilady zwycięstwa nad Polską.

  Od 15.10.2021 r. zachęcamy Państwa do przeczytania wspomnień Pana Kazimierza Chmury (ps. „Julek”) (1922-2019) – radiotelegrafisty Okręgu Lwowskiego AK Obwodu Drohobycz-Borysław, więźnia lwowskich „Brygidek”, a następnie więźnia i zesłańca przymusowego w Workucie w latach 1945-1955.

  Od 05.11.2021 r. mogą Państwo poznać poruszające wspomnienia Pani Stanisławy Naumienko (ps. “Czcionka”) (1907-2004) – łączniczki Obwodu AK Wołkowysk Okręgu Białostockiego Armii Krajowej, która za swą ofiarną służbę w AK została aresztowana przez NKWD w październiku 1945 r. i do roku 1955 była więziona w łagrach w obwodzie archangielskim, a następnie w Workucie. Po okresie przymusowego zesłania powróciła do swych córek w Polsce.

  Od 19.11.2021 r. dostępne są na naszym portalu pełne patriotyzmu i przenikliwości wspomnienia Pani Teresy Sworobowicz z d. Janowicz (ps. „Mała”) (1932-2020) – łączniczki-sanitariuszki Obwodu Brasław AK Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej i struktur poakowskich na tym terenie w latach 1945-1948.

  Od 17.12.2021 r. zachęcamy do zapoznania się z trudnymi wspomnieniami Mieczysława Zabierowskiego (ps. “Pluto”, “Mars”) (1918-2004) – żołnierza Okręgu Stanisławów AK, członka Oddziału Sabotażowo-Dywersyjnego, instruktora oddziałów łączności i radiotelegrafisty. Pan Mieczysław został aresztowany przez NKWD 30.12.1944 r. Wyrokiem Trybunału Wojennego został skazany na 8 lat łagrów, pozbawienie praw obywatelskich i dożywotnią zsyłkę. Przebywał między innymi w obozach w Uchcie i Workucie, a następnie na zesłaniu. Do Polski wrócił w 1955 r. W swoich wspomnieniach poruszył temat głodu, który był podstawowym problemem osadzonych. 

  Od 24.12.2021 r. zapraszamy do lektury szczególnych, wigilijnych wspomnień płk dr  Jerzego Woźniaka (1923-2012) – żołnierza Armii Krajowej, członka organizacji NIE oraz zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, więźnia w okresie stalinowskim w Polsce, zastępcy kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w latach 1997-2001 oraz prezesa honorowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

  Od 07.01.2022 r. zachęcamy do poznania wspomnień śp. porucznika Jerzego Bilińskiego (ps. “Dąb”) (1919-2013) – urodzonego w Rawie Ruskiej żołnierza Armii Krajowej Okręgu Rzeszów, uczestnika kampanii wrześniowej, torturowanego w niemieckim areszcie. Pan Jerzy w 1944 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, następnie przekazany NKWD i wywieziony do obozu internowania w Borowiczach, do którego pod koniec wojny trafiło kilka tysięcy żołnierzy AK. 

  Serdecznie zapraszamy do lektury !

  Weronika Sebastianowicz – wspomnienia część I

  Nazywam się Weronika Sebastianowicz i jestem prezesem Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Nowogródzki (dawne Kresy Wschodnie, teraz Białoruś).  Urodziłam się w pięknej wsi Pacewicze, powiat Wołkowysk. Było nas troje dzieci – 2 siostry i brat. Ojciec za czasów Polski...

  Stanisława Kociełowicz – wspomnienia – część IV

  Zbliżaliśmy się do domu pani Stanisławy. Na progu stał młody, przystojny mężczyzna. Serce zaczęło mi bić gwałtowniej... Jeżeli istnieje miłość od pierwszego wejrzenia, to mogę mówić o takim uczuciu. Już w tamtej chwili wiedziałam, że los przeznaczył mi go...

  Stanisława Kociełowicz – wspomnienia – część III

  Wyrokiem z dnia 11 sierpnia 1951 roku, po czterech miesiącach od chwili aresztowania, zostałam skazana na osiem lat pozbawienia wolności. Oskarżono mnie z artykułu 58-10 i 58-11 o przynależność do nielegalnej antyradzieckiej („nacjonalisticzeskoj”) organizacji i działalność agitacyjną. Podczas rewizji...

  Stanisława Kociełowicz – wspomnienia – część II

  Po zajęciu Wilna przez Armię Czerwoną (1944 rok) „Nika” nadal prowadzi konspiracyjną pracę instruktorską. W tym czasie organizowałyśmy zbiórki wspólnie z zastępem chłopców, dla bezpieczeństwa często zmieniając miejsce spotkań. Początkowo było to mieszkanie naszej koleżanki Grażyny, przy ulicy Dominikańskiej....

  Stanisława Kociełowicz – wspomnienia – część I

  Urodziłam się 17 marca 1930 roku w Kolonii Wileńskiej, w domu przy ul. Wędrownej 22, zbudowanym przez dziadka, Stanisława Kowalewskiego. Dziadek pracował na kolei. Powołany przez władze carskie do wojska spędził wiele lat w Rosji. Na szczęście z rodziną:...

  Natalia Zarzycka – wspomnienia odc. 3

  Wkrótce przyjechało kilka starszych Polek, a jedna z nich, Pani Stanisława Maciejewska, trafiła do naszego baraku i zajęła miejsce dniewalnej. To ona zastąpiła mi Panią Wisię. Pilnowała pryczy i moich rzeczy, przynosiła obiad ze stołówki. Z Panią Stasią przeżyłam...

  Natalia Zarzycka – wspomnienia odc. 2

  Po kilku miesiącach nasze śledztwo dotyczące działalności okupacyjnej oraz ZOW zostało zakończone i jako jedni z pierwszych byliśmy z Jarkiem sądzeni przed Wojskowym Trybunałem NKWD Białoruskiej Republiki. Prawie wszyscy dostaliśmy po 25 lat pozbawienia wolności i po 5 lat...

  Natalia Zarzycka – wspomnienia odc. 1

  Ja, Natalia Zarzycka z domu Odyńska, urodziłam się 27.07.1927 r. w Holi, wsi, która obecnie leży na terenie Białorusi. Byłam czwartym z dziewięciorga dzieci Teodory i Feliksa Odyńskich. We wsi Hola mieszkaliśmy do 1933 r., a do przeprowadzki do...

  Wspomnienie płk Stefanii Szantyr-Powolnej – część III

  W kręgu zapolarnym przez pół roku trwa noc, a przez pozostałe pół roku dzień. W czasie bardzo krótkiego, trwającego kilka tygodni lata kwitną piękne, żółte kwiaty, przypominające róże. Urok jednak tych kwiatów nie przesłonił widoku bezdrzewnej, pełnej trzęsawisk i...

  Wspomnienie płk Stefanii Szantyr-Powolnej – część II

  Zbliżały się Święta Bożego Narodzenia. Trudno było sobie wyobrazić, jak można je przeżyć z dala od najbliższych. Coraz częściej pojawiał się smutek na twarzy i załzawione oczy. Postanowiłyśmy jednak, że w wieczór wigilijny nie będziemy płakać, rozpaczać, że będziemy...
  Skip to content