WIĘCEJ

  Piątki z Kresowymi Żołnierzami

  Sowieci aresztowali ich za miłość do Polski. Skazali na nieludzkie męki za walkę o jej wolność. Polscy bohaterowie, o których świat miał zapomnieć, chcą być usłyszani.

  Od 04.06.2021 r. portal Polska360.org przedstawia Państwu w każdy piątek kolejny odcinek cyklu wspomnień Żołnierzy Armii Krajowej, którzy przeżyli zesłanie do syberyjskich łagrów w latach 1944-1958. Polscy patrioci, których jedyną „winą” była miłość do Ojczyzny i troska o jej dobro, trafili do miejsc, których grozę trudno sobie wyobrazić. Choć wspomnienia z tych lat są niezwykle bolesne, łagiernicy postanowili się nimi podzielić – ku pamięci i ku przestrodze.

  Poniżej publikować będziemy co tydzień nowy odcinek cyklu. Naszą serię rozpoczęliśmy od trzech fragmentów wspomnień Pani płk dr n.med. Stefanii Szantyr-Powolnej, żołnierza Okręgu Wileńskiego AK, wieloletniej prezes (a obecnie honorowej prezes) Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

  Po nich zapraszamy do przeczytania trzech odcinków wspomnień Pani mjr Natalii Zarzyckiej z d. Odyńskiej – żołnierza Poleskiej AK, a następnie na sowieckich już Kresach – członka Związku Obrońców Wolności, również wieloletniej prezes (a obecnie honorowej prezes) Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

  Następnie zachęcamy Państwa gorąco do poznania 4 odcinków kolejnej wzruszającej opowieści – losów Pani ppłk Stanisławy Kociełowicz – harcerki działającej w “Szarych Szeregach” Okręgu Wileńskiego AK, więźniarki sowieckich łagrów, wiceprezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK.

  Od 13.08.2021 r. dostępne są na naszym portalu pełne patriotyzmu, wytrwałości i cierpienia wspomnienia Pani płk Weroniki Sebastianowicz z d. Oleszkiewicz (ps. „Różyczka”) – żołnierza Obwodu Wołkowysk Okręgu Białostockiego AK, łagierniczki, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi i wiceprezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK.

  Od 27.08.2021 r. zapraszamy do przeczytania wspomnień śp. kpt Antoniego Skrendo – żołnierza Okręgu Nowogródzkiego AK – 4 batalionu 77 Pułku Piechoty AK pod dowództwem Czesława Zajączkowskiego “Ragnera”, łagiernika. Pan Kapitan – więzień najcięższych łagrów sowieckich na dalekiej Kołymie odszedł na wieczną wartę po emisji Jego wspomnień w naszym cyklu, w dniu 13.09.2021 r. Cześć Jego pamięci !

  Od 17.09.2021 r. (dniu wyjątkowym – 82 rocznicy inwazji sowieckiej na Polskę) zapraszamy do poznania wspomnień Pana Władysława Swarcewicza – żołnierza Okręgu Poleskiego AK, więźnia sowieckiego obozu dla internowanych żołnierzy AK – Borowicze, mieszkańca Brześcia nad Bugiem, które po kampanii wrześniowej 1939 r. było świadkiem niemiecko-sowieckiej defilady zwycięstwa nad Polską.

  Od 15.10.2021 r. zachęcamy Państwa do przeczytania wspomnień Pana Kazimierza Chmury (ps. „Julek”) (1922-2019) – radiotelegrafisty Okręgu Lwowskiego AK Obwodu Drohobycz-Borysław, więźnia lwowskich „Brygidek”, a następnie więźnia i zesłańca przymusowego w Workucie w latach 1945-1955.

  Od 05.11.2021 r. mogą Państwo poznać poruszające wspomnienia Pani Stanisławy Naumienko (ps. “Czcionka”) (1907-2004) – łączniczki Obwodu AK Wołkowysk Okręgu Białostockiego Armii Krajowej, która za swą ofiarną służbę w AK została aresztowana przez NKWD w październiku 1945 r. i do roku 1955 była więziona w łagrach w obwodzie archangielskim, a następnie w Workucie. Po okresie przymusowego zesłania powróciła do swych córek w Polsce.

  Od 19.11.2021 r. dostępne są na naszym portalu pełne patriotyzmu i przenikliwości wspomnienia Pani Teresy Sworobowicz z d. Janowicz (ps. „Mała”) (1932-2020) – łączniczki-sanitariuszki Obwodu Brasław AK Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej i struktur poakowskich na tym terenie w latach 1945-1948.

  Od 17.12.2021 r. zachęcamy do zapoznania się z trudnymi wspomnieniami Mieczysława Zabierowskiego (ps. “Pluto”, “Mars”) (1918-2004) – żołnierza Okręgu Stanisławów AK, członka Oddziału Sabotażowo-Dywersyjnego, instruktora oddziałów łączności i radiotelegrafisty. Pan Mieczysław został aresztowany przez NKWD 30.12.1944 r. Wyrokiem Trybunału Wojennego został skazany na 8 lat łagrów, pozbawienie praw obywatelskich i dożywotnią zsyłkę. Przebywał między innymi w obozach w Uchcie i Workucie, a następnie na zesłaniu. Do Polski wrócił w 1955 r. W swoich wspomnieniach poruszył temat głodu, który był podstawowym problemem osadzonych. 

  Od 24.12.2021 r. zapraszamy do lektury szczególnych, wigilijnych wspomnień płk dr  Jerzego Woźniaka (1923-2012) – żołnierza Armii Krajowej, członka organizacji NIE oraz zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, więźnia w okresie stalinowskim w Polsce, zastępcy kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w latach 1997-2001 oraz prezesa honorowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

  Od 07.01.2022 r. zachęcamy do poznania wspomnień śp. porucznika Jerzego Bilińskiego (ps. “Dąb”) (1919-2013) – urodzonego w Rawie Ruskiej żołnierza Armii Krajowej Okręgu Rzeszów, uczestnika kampanii wrześniowej, torturowanego w niemieckim areszcie. Pan Jerzy w 1944 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, następnie przekazany NKWD i wywieziony do obozu internowania w Borowiczach, do którego pod koniec wojny trafiło kilka tysięcy żołnierzy AK. 

  Serdecznie zapraszamy do lektury !

  Pożegnania Kresowych Żołnierzy Niezłomnych (2020-2021)

  Już za kilka dni będziemy obchodzić uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. W tym okresie odwiedzamy groby bliskich i wspominamy zmarłych. Z tej okazji pragniemy przypomnieć sylwetki Bohaterów, zasłużonych żołnierzy AK walczących w czasie i po II wojnie światowej...

  Kazimierz Chmura – wspomnienia cz. 2

  Z Tałyj wiosną 1947 roku postanowiłem uciekać, by ratować życie. Sprzedałem wszystkie kartki żywnościowe, kupiłem bilet do Drohobycza i dwa bochenki chleba. Wsiadłem do pociągu, pomagając rodzinie, która wyjeżdżała do Niemiec, wnosząc im tobołki i wraz z nimi opuściłem...

  Kazimierz Chmura – wspomnienia cz. 1

  Jesienią 1945 r. z Drohobycza dowieziono nas do Workuty, gdzie w Drugim Rejonie znalazłem się w obozie „Stroj Kantory”, tj. w brygadzie remontowo-budowlanej. Do wiosny 1946 r. wykuwaliśmy w wiecznie zamarzniętej ziemi wykop pod mający powstać budynek na terenie...

  Władysław Swarcewicz – wspomnienia cz. 3

  Praca w obozie jest obowiązkowa – władze sowieckie uważają nas za jeńców wojennych i tak samo traktują jak Niemców. Czasem odnoszę wrażenie, że tych ostatnich nawet nieco lepiej. Ludność miejscowa, widząc nas przeważnie w łachach wojskowych, traktuje nas wrogo....

  Władysław Swarcewicz – wspomnienia cz. 2

  W dniu 19 sierpnia 1944 r. w Wielkich Dębach k/Warszawy Zgrupowanie zostaje rozbrojone, oficerowie zatrzymani, a pozostali żołnierze w kilkunastu ciężarówkach pod konwojem sowieckim odwiezieni na Majdanek, przy zapewnieniu pułkownika sowieckiego (dał oficerskie słowo), że nasi oficerowie dołączą następnego...

  Władysław Swarcewicz – wspomnienia cz. 1

  Urodziłem się 9 sierpnia 1924 r. w Brześciu nad Bugiem i tam zamieszkiwałem. Rodzice moi byli urzędnikami pocztowymi. Do 1939 r. ukończyłem dwie klasy gimnazjum im. R. Traugutta. Od czwartej klasy szkoły powszechnej należałem do harcerstwa. Na kilkanaście dni...

  Antoni Skrendo – wspomnienia odc. 3

  Lata 1952-1955. Minęło już 8 lat od chwili mego uwięzienia, z czego ponad 7 spędziłem na Syberii na Kołymie. W miesiącu październiku 1952 poinformowano mnie, że za dobrą pracę, tj. systematyczne przekraczanie dziennych norm wydobycia, wyrok mój zmniejszono o...

  Antoni Skrendo – wspomnienia odc. 2

  Tak więc rok 1945 stał się rokiem, w którym rozpoczęła się moja powojenna tułaczka. Wielu milionom ludzi przyniósł on zakończenie wojny, radość i szczęście z powrotu do domu, a dla wielu tysięcy Polaków stał się początkiem tragedii. Walcząc w...

  Antoni Skrendo – wspomnienia odc. 1

  Rok 1939. Wypoczęci, opaleni, z głowami wypełnionymi jeszcze wakacyjnymi pomysłami psot i figli udaliśmy się rano 1 września 1939 roku do szkoły. Niestety, okazało się, że w tym roku nauki nie rozpoczęliśmy. Dyrektor szkoły ogłosił, że wybuchła wojna i...

  Weronika Sebastianowicz – wspomnienia część II

  Bardzo martwiłam się o mamę. Dopytywałam się o nią, czy może mnie odwiedzić, ale stale mówiono mi, że teraz żniwa, jest zajęta w kołchozie. Tłumaczyłam, że moja mama w kołchozie nie pracuje. Zwodzono mnie cały czas. Miałam nadzieję, że...
  Skip to content