WIĘCEJ

  Piątki z Kresowymi Żołnierzami

  Sowieci aresztowali ich za miłość do Polski. Skazali na nieludzkie męki za walkę o jej wolność. Polscy bohaterowie, o których świat miał zapomnieć, chcą być usłyszani.

  Od 04.06.2021 r. portal Polska360.org przedstawia Państwu w każdy piątek kolejny odcinek cyklu wspomnień Żołnierzy Armii Krajowej, którzy przeżyli zesłanie do syberyjskich łagrów w latach 1944-1958. Polscy patrioci, których jedyną „winą” była miłość do Ojczyzny i troska o jej dobro, trafili do miejsc, których grozę trudno sobie wyobrazić. Choć wspomnienia z tych lat są niezwykle bolesne, łagiernicy postanowili się nimi podzielić – ku pamięci i ku przestrodze.

  Poniżej publikować będziemy co tydzień nowy odcinek cyklu. Naszą serię rozpoczęliśmy od trzech fragmentów wspomnień Pani płk dr n.med. Stefanii Szantyr-Powolnej, żołnierza Okręgu Wileńskiego AK, wieloletniej prezes (a obecnie honorowej prezes) Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

  Po nich zapraszamy do przeczytania trzech odcinków wspomnień Pani mjr Natalii Zarzyckiej z d. Odyńskiej – żołnierza Poleskiej AK, a następnie na sowieckich już Kresach – członka Związku Obrońców Wolności, również wieloletniej prezes (a obecnie honorowej prezes) Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

  Następnie zachęcamy Państwa gorąco do poznania 4 odcinków kolejnej wzruszającej opowieści – losów Pani ppłk Stanisławy Kociełowicz – harcerki działającej w “Szarych Szeregach” Okręgu Wileńskiego AK, więźniarki sowieckich łagrów, wiceprezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK.

  Od 13.08.2021 r. dostępne są na naszym portalu pełne patriotyzmu, wytrwałości i cierpienia wspomnienia Pani płk Weroniki Sebastianowicz z d. Oleszkiewicz (ps. „Różyczka”) – żołnierza Obwodu Wołkowysk Okręgu Białostockiego AK, łagierniczki, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi i wiceprezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK.

  Od 27.08.2021 r. zapraszamy do przeczytania wspomnień śp. kpt Antoniego Skrendo – żołnierza Okręgu Nowogródzkiego AK – 4 batalionu 77 Pułku Piechoty AK pod dowództwem Czesława Zajączkowskiego “Ragnera”, łagiernika. Pan Kapitan – więzień najcięższych łagrów sowieckich na dalekiej Kołymie odszedł na wieczną wartę po emisji Jego wspomnień w naszym cyklu, w dniu 13.09.2021 r. Cześć Jego pamięci !

  Od 17.09.2021 r. (dniu wyjątkowym – 82 rocznicy inwazji sowieckiej na Polskę) zapraszamy do poznania wspomnień Pana Władysława Swarcewicza – żołnierza Okręgu Poleskiego AK, więźnia sowieckiego obozu dla internowanych żołnierzy AK – Borowicze, mieszkańca Brześcia nad Bugiem, które po kampanii wrześniowej 1939 r. było świadkiem niemiecko-sowieckiej defilady zwycięstwa nad Polską.

  Od 15.10.2021 r. zachęcamy Państwa do przeczytania wspomnień Pana Kazimierza Chmury (ps. „Julek”) (1922-2019) – radiotelegrafisty Okręgu Lwowskiego AK Obwodu Drohobycz-Borysław, więźnia lwowskich „Brygidek”, a następnie więźnia i zesłańca przymusowego w Workucie w latach 1945-1955.

  Od 05.11.2021 r. mogą Państwo poznać poruszające wspomnienia Pani Stanisławy Naumienko (ps. “Czcionka”) (1907-2004) – łączniczki Obwodu AK Wołkowysk Okręgu Białostockiego Armii Krajowej, która za swą ofiarną służbę w AK została aresztowana przez NKWD w październiku 1945 r. i do roku 1955 była więziona w łagrach w obwodzie archangielskim, a następnie w Workucie. Po okresie przymusowego zesłania powróciła do swych córek w Polsce.

  Od 19.11.2021 r. dostępne są na naszym portalu pełne patriotyzmu i przenikliwości wspomnienia Pani Teresy Sworobowicz z d. Janowicz (ps. „Mała”) (1932-2020) – łączniczki-sanitariuszki Obwodu Brasław AK Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej i struktur poakowskich na tym terenie w latach 1945-1948.

  Od 17.12.2021 r. zachęcamy do zapoznania się z trudnymi wspomnieniami Mieczysława Zabierowskiego (ps. “Pluto”, “Mars”) (1918-2004) – żołnierza Okręgu Stanisławów AK, członka Oddziału Sabotażowo-Dywersyjnego, instruktora oddziałów łączności i radiotelegrafisty. Pan Mieczysław został aresztowany przez NKWD 30.12.1944 r. Wyrokiem Trybunału Wojennego został skazany na 8 lat łagrów, pozbawienie praw obywatelskich i dożywotnią zsyłkę. Przebywał między innymi w obozach w Uchcie i Workucie, a następnie na zesłaniu. Do Polski wrócił w 1955 r. W swoich wspomnieniach poruszył temat głodu, który był podstawowym problemem osadzonych. 

  Od 24.12.2021 r. zapraszamy do lektury szczególnych, wigilijnych wspomnień płk dr  Jerzego Woźniaka (1923-2012) – żołnierza Armii Krajowej, członka organizacji NIE oraz zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, więźnia w okresie stalinowskim w Polsce, zastępcy kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w latach 1997-2001 oraz prezesa honorowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

  Od 07.01.2022 r. zachęcamy do poznania wspomnień śp. porucznika Jerzego Bilińskiego (ps. “Dąb”) (1919-2013) – urodzonego w Rawie Ruskiej żołnierza Armii Krajowej Okręgu Rzeszów, uczestnika kampanii wrześniowej, torturowanego w niemieckim areszcie. Pan Jerzy w 1944 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, następnie przekazany NKWD i wywieziony do obozu internowania w Borowiczach, do którego pod koniec wojny trafiło kilka tysięcy żołnierzy AK. 

  Serdecznie zapraszamy do lektury !

  Wspomnienie płk Stefanii Szantyr-Powolnej – część I

  Urodziłam się 30 lipca 1924 roku w Wilnie. Tato – hr. Bolesław Ursyn-Szantyr - farmaceuta, mama Emilia z Ostrowskich – urzędniczka, stworzyli w domu serdeczną, ciepłą, patriotyczną atmosferę. Szkołę podstawową, gimnazjum i maturę (już na tajnych kompletach) ukończyłam w...
  Skip to content