WIĘCEJ

  Webinary - Legalizacja pobytu

  00:55:48

  Jak się przygotować do małych i dużych podróży

  Gdzie się udać? Jakie ubezpieczenie wybrać? Jak szukać pracy i zakwaterowania? A jak zalegalizować pobyt? Co może się przydać w podróży? Jakie aplikacje warto zainstalować? Jak zwiedzać nowe miejsce? Jak poznawać przyjaciół? Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszycie Państwo...
  01:08:24

  Uzyskanie obywatelstwa polskiego na podstawie Karty Polaka.

  Sposoby uzyskania polskiego obywatelstwa.Warunki uznania za obywatela polskiego.Składanie dokumentów na obywatelstwo.Potwierdzenie znajomości języka polskiego.Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.
  00:59:29

  Legalizacja Polaków z Kresów w Polsce. Potwierdzenie przynależności do narodu polskiego.

  Prezenter Denis Zwonik Prezes Zarządu Fundacji Wsparcia Historii i Kultury Polskiej. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (kierunek –logistyka), pracuje zawodowo jako dyrektor firmy logistycznej. Absolwent Szkoły Muzycznej II stopnia w Lidzie w klasie skrzypiec. Działacz polskich patriotycznych środowisk młodzieżowych na Białorusi...
  Skip to content