WIĘCEJ

  „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości” Wirtualna wystawa

  Szanowni Państwo, Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie Krzepi” zaprasza na podróż historyczną dotyczącą polskiego cukrownictwa.

  Prezentacja zawiera plansze, które ukazują w pigułce losy polskiego cukrownictwa, cukrowni i pracowników – bohaterów walk o niepodległość naszej ojczyzny.

  Zaznajomienie się z tematem pozwoli Czytelnikom uświadomić sobie, jak ważna była i jest dla naszego społeczeństwa przytoczona gałąź gospodarki.

  Serdecznie zapraszamy do lektury.


  Wirtualna wystawa
  Wirtualna wystawa jest interaktywną podróżą w historię polskiego cukrownictwa. Dowiemy się z niej, jak zmieniały się granice Rzeczpospolitej na przestrzeni wieków. Poznamy ewolucje cukrowni, które znajdowały się w granicach RP i pod zaborami. Wystawa przybliży Czytelnikowi życiorysy ludzi związanych z tą gałęzią gospodarki. Bogata galeria zdjęć pozwoli nam cofnąć się w czasie i doświadczyć nieznanego dotąd obrazu cukrownictwa. Wirtualna wystawa spełnia bardzo ważną funkcję – ukazuje ona nam, jak dużą rolę odegrało cukrownictwo w historii Rzeczpospolitej, w odbudowie niezależnego gospodarczo państwa.

  Wystawę można zwiedzić wirtualnie klikając w poniższy obrazek


  „Powstanie Styczniowe”
  Na planszy ukazany został Czytelnikowi zwięzły opis Powstania Styczniowego. Z prezentacji dowiemy się, jak wyglądał udział pracowników cukrowni „Izabelin” położonej w Glinojecku w Powstaniu. Plansza przedstawia m.in. grafikę cukrowni w Glinojecku z 1872 roku i Pieczęć Rządu Narodowego. Zainteresowani Czytelnicy będą mogli poznać sylwetki takich osób jak: Karol Milde, Stanisław Podstawka, Leon Przanowski, czy Zdzisław Skarbek Kozietulski.


  „Legiony Polskie – P.O.W. – Wojsko Polskie 1918”
  Plansza obejmuje tematykę szans Polski (ówcześnie nieobecnej na mapie Europy) na odzyskanie niepodległości po rozpoczęciu I wojny światowej. Z zawartych w niej informacji – zainteresowani dowiedzą się, czym była Polska Organizacja Wojskowa i co ona miała wspólnego z cukrownikami. Plansza przedstawia m.in. zdjęcie odprawy wojskowej na placu jednej z cukrowni, a także odezwę Centralnego Biura Werbunkowego Legionów Polskich. Czytelnicy będą mogli również zobaczyć, jak prezentowali się cukrownicy – żołnierze w mundurach wojska polskiego z czasów I wojny światowej.


  „Powstanie Wielkopolskie”
  Plansza przedstawia sylwetki cukrowników walczących w Powstaniu Wielkopolskim. Wśród nich byli działacze samorządowi, dowódcy, właściciele i dyrektorzy cukrowni, ale i również tajny szambelan papieski. Czytelnik dowie się z planszy jak wyglądał Powstaniec Wielkopolski w pełnym umundurowaniu oraz jak prezentował się Wielkopolski Krzyż Powstańczy – jedno z odznaczeń wojskowych. Zaskoczeniem może okazać się informacja, w jakim celu wykorzystywane były budynki cukrowni wielkopolskich podczas toczonych walk. Warto nadmienić, że Powstanie Wielkopolskie było jednym z nielicznych Powstań wygranych przez Polaków.


  „Powstanie Śląskie”
  Plansza opisuje sytuację, z którą musieli mierzyć się mieszkańcy Śląska po I wojnie światowej. Zawiera krótką charakterystykę trzech Powstań Śląskich oraz porusza kwestię plebiscytu na Górnym Śląsku. W powstaniu udział brali Polacy spoza granic, natomiast pomocy finansowej udzielali mieszkańcy różnych regionów Polski. Wśród darczyńców nie zabrakło pracowników cukrowni. Plansza przedstawia m.in. plakaty propagandowe z czasów powstania.


  „Wojna 1920 roku”
  Plansza przedstawia przyczyny powołania przez Radę Obrony Państwa w 1920 roku Armii Ochotniczej, do której licznie wstępowali pracownicy cukrowni położonych w granicach II Rzeczpospolitej. Plansza prezentuje sylwetki pracowników cukrowni oraz ich działania zasłużone dla społeczeństwa. Z prezentacji dowiemy się, kim byli m.in. Jan Walerian Hołyński, Roman Szarejko, czy Antoni Byszewski. Czytelnik zaznajomi się również z szeroką ofertą pomocy, której udzielały cukrownie walczącym żołnierzom; dowie się, gdzie znajdował się szpital polowy oraz kto wpadł na pomysł stworzenia herbaciarni i szwalni dla żołnierzy.


  „Cukrownicy na dozbrajanie Wojska Polskiego”
  Problemy, z którymi zmagała się polska armia w okresie międzywojennym oraz sposób i środkami, którymi pracownicy cukrowni wspierali wojsko polskie w zmaganiach z dysproporcją w uzbrojeniu – to główne tematy przedstawione na tej prezentacji. Czytelnik dowie się np.: ile kosztował m.in. czołg, bombowiec czy okręt podwodny „Orzeł”. Ciekawostką może okazać się wizualizacja odznaki honorowej Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Prezentacja uświadomi zainteresowanym, jak wielkie znaczenie miało dla społeczeństwa propagowanie działań cukrowni w kwestiach związanych z szeroko rozumianym wspieraniem Wojska Polskiego.


  „Wojna Obronna 1939”
  Plansza przedstawia krótką historię września 1939 roku. Czytelnicy dowiedzą się, jaki podział ziem polskich nastąpił po rozpoczęciu II wojny światowej. Ofiarami agresji niemieckiej i rosyjskiej było całe polskie społeczeństwo. Wśród nich znaleźli się również cukrownicy, których sylwetki opisuje przedmiotowa prezentacja. Plansza wyjaśnia, jakie były losy mieszkańców terenów, na których znajdowały się cukrownie oraz jakie zniszczenia poniosły niektóre z nich.


  „Cukrownicy zamordowani na wschodzie”
  Plansza o powyższym tytule opisuje w zwięzły sposób Zbrodnię Katyńską. Przedstawia sylwetki pomordowanych przez Rosjan oficerów, urzędników, dyrektorów, ekonomistów, prawników i naukowców, których życie i praca były związane z polskim cukrownictwem. Wymienione z imienia i nazwiska oraz wykształcenia ofiary NKWD namacalnie uzmysławiają Czytelnikowi, z jak wielką stratą musiało mierzyć się społeczeństwo polskie po 1940 roku.


  Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie Izby Pamięci Cukrownictwa: 
  Strona główna | Izba Pamięci Cukrownictwa (polski-cukier.pl)

  Skip to content