WIĘCEJ

  Sample Category Title

  EKSPERT DZIAŁU: Dzianis Zvonik

  Urodzony w Lidzie, posiadacz Karty Polaka. Prezes Zarządu Fundacji Wsparcia Historii i Kultury Polskiej. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (kierunek – logistyka), pracuje zawodowo jako dyrektor firmy logistycznej.
  Absolwent Szkoły Muzycznej II stopnia w Lidzie w klasie skrzypiec. Działacz polskich patriotycznych środowisk młodzieżowych na Białorusi współpracujący ze Związkiem Polaków na Białorusi. Organizator uroczystości historycznych i patriotycznych, opiekun polskich miejsc pamięci na Białorusi (odpowiedzialny m.in. za renowację mogił żołnierzy AK poległych w trakcie bitwy pod Surkontami). Od 2017 r współpracuje przy realizacji projektu “Kresy Nieutracone” prowadzonego przez Fundację Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP”, zajmując się pozyskiwaniem i digitalizacją materiałów archiwalnych na terenie Białorusi a także rejestracją notacji biograficznych. Organizator corocznego letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z Białorusi na terenie Polski oraz koordynator warsztatów edukacyjnych i historycznych dla ww. młodzieży. Aktywny współpracownik realizowanej dwa razy do roku akcji charytatywnej “Polacy Kresowym Rodakom”. Odznaczony medalem “Pro Patria” przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Koordynator edukacyjnych i kulturalnych projektów publicznych. Opiekun i koordynator pomocy dla polskich rodzin repatriowanych z terenu Białorusi do Polski. Doradca w zakresie legalizacji pracy i pobytu w Polsce.

  Artykuły

  Archiwalne webinary - Legalizacja pobytu

  Skip to content