WIĘCEJ

  Stypendia Anders NAWA 2022

  Warto przeczytać

  Polska360.org
  Polska360.org
  Polska360 jest miejscem, w którym będą wzmacniane pozycje środowisk polskich i polonijnych w kraju ich zamieszkania, poprzez prowadzone webinaria, szkolenia prowadzone przez ekspertów.

  Trwa nabór wniosków do tegorocznej edycji Programu Anders NAWA (polskiej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej). Program stypendialny skierowany jest do uzdolnionej młodzieży polonijnej, zainteresowanej podjęciem studiów I stopnia (licencjackich), II stopnia (2-letnich magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich na polskich uczelniach publicznych, w języku polskim.

  – Program Anders NAWA łączy w sobie dwa cele. Z jednej strony to działanie wpisujące się w naszą misję, jaką jest zwiększanie potencjału polskiej nauki poprzez jej umiędzynarodowienie. Z drugiej strony chcemy zapewnić uzdolnionej młodzieży polskiego pochodzenia szansę na jak najlepsze wykształcenie przy jednoczesnym zapewnieniu jej łączności z krajem przodków, jego kulturą i historią. Popularność tego stypendium i liczba składanych co roku aplikacji to dowód, że polonijna młodzież chce pamiętać o swoich korzeniach i docenia możliwość studiów w Polsce – mówi Grażyna Żebrowska, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

  Potwierdzeniem tych słów są liczby. W pierwszej edycji w 2018 roku złożono 1702 wnioski w programie, w ubiegłorocznej – aż 2122. W latach 2018-2020 roku przyznano średnio ponad 600 stypendiów rocznie, w 2021 roku – aż 973.

  Młodzież polonijna, która zakwalifikowała się do programu Anders NAWA w dotychczasowych edycjach, pochodziła z różnych zakątków świata. Najwięcej osób dotąd reprezentowało takie kraje jak Białoruś, Ukraina czy Kazachstan – czyli miejsca, w których żyje spora grupa osób o polskich korzeniach. Ale stypendyści Anders NAWA pochodzą z różnych zakątków świata.

  Nowością w tegorocznym naborze jest poszerzenie grupy uprawnionych wnioskodawców. Dotychczas o stypendium na studia II stopnia starać się mogły tylko osoby posiadające udokumentowane polskie pochodzenie lub Kartę Polaka. Teraz ubiegać się o udział w programie mogą także młodzi ludzie, którzy posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej oraz studiów I stopnia poza granicami Polski. Dotąd tę szansę mieli tylko starający się o studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie.

  – Systematyczne zwiększanie zasięgu Programu, wzmacnianie jego promocji za granicą oraz stała rozbudowa oferty, pozwalają dziś po raz pierwszy od 2018 r., zaprosić  na studia II stopnia osoby, które posiadają także polskie obywatelstwo, co do niedawna wykluczało ich z możliwości ubiegania się o stypendia polonijne. Warunkiem jest także obywatelstwo innego kraju oraz fakt, iż cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej oraz studiów I stopnia zrealizowały poza granicami.  Rozwiązanie to umożliwia ubieganie się o stypendium jeszcze większej liczbie zdolnej młodzieży polonijnej – mówi Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą.

  Studia mogą zostać poprzedzone kursem przygotowawczym do studiów w Polsce, który także objęty zostaje programem stypendialnym. Celem takich zajęć jest poprawa znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

  Zapraszamy młodzież polonijną do składania wniosków !

  Na wnioski w tegorocznym naborze na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie NAWA czeka do 15 lipca 2022 r. – OGŁOSZENIE

  Na wnioski w tegorocznym naborze na studia II stopnia czeka do 12 maja 2022 r. – OGŁOSZENIE

  Redakcja portalu Polska360.org zachęca do składania wniosków w tym cennym programie stypendialnym dla polskiej młodzieży z całego świata.

  źródło : Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Najnowsze

  Nieznana historia warszawskiej Pragi

  Praga należy do najciekawszych i najchętniej odwiedzanych przez turystów rejonów Warszawy. Ma swoją własną historię i tożsamość. Nie wszyscy...

  Zobacz także

  Skip to content