WIĘCEJ

  Solidarni z Ukrainą – wsparcie finansowe 💙💛

  Warto przeczytać

  [English version below 🗣]

  Od pierwszego dnia inwazji rosyjskiej na Ukrainę nasza Fundacja Polska360 pomaga uchodźcom przybywającym do Polski oraz wspiera środowiska polskie, które chcą pozostać lub muszą zostać na Ukrainie. Prowadzi zbiórki darów, które niezwłocznie przekazywaliśmy na granicę i za granicę. Jednakże chcemy pomóc uchodźcom długofalowo. Docelowo pragniemy objąć w okolicach Warszawy bezpośrednią naszą opieką 3 ośrodki – łącznie ponad 130 osób, głównie matki z dziećmi oraz wesprzeć pomocą także ośrodki prowadzone przez naszych partnerów. Dbać o ich codzienne wyżywienie, opiekę psychologa, pomoc medyczną, naukę polskiego, opiekę nad dziećmi, pomoc w formalnościach i poszukiwaniu pracy przez matki, utrzymaniu miejsc ich pobytu.

  Prosimy wszystkie osoby z Polski i środowisk polskich na świecie – pomóżcie nam pomagać.
  Przekażcie darowizny na konto naszej organizacji. Pomożemy razem konkretnym osobom. Podobnie wspierać nadal będziemy z Waszą pomocą środowiska polskie pozostałe na Ukrainie i także pomagające w obliczu wojny nie tylko sobie nawzajem, ale przyjmujące uchodźców ze wschodu Ukrainy.

  Za każdy datek będziemy bardzo wdzięczni. Podziękujemy każdemu. Relacje o naszych działaniach będziemy zamieszczać na bieżąco na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych przez cały okres naszej opieki.

  Pomóżcie nam pomagać! Niezwłocznie. 🇺🇦🇵🇱

  Dziękujemy
  zespół Fundacji Polska360 i portalu dla Polaków i Polonii Polska360.org

  Solidarity with Ukraine – fundraising 💙💛

  From the first day of the Russian invasion of Ukraine, our Foundation Polska360 helps refugees coming to Poland and supports Polish communities, who want to stay or must stay in Ukraine. It collects humanitarian physical help, that we immediately donate to the Polish-Ukrainian border and to Ukraine directly. However, we want to help refugees in the long term period. Ultimately, we would like to take direct care of 3 centers in the vicinity of Warsaw – over 130 refugees in total, mainly mothers with children, and to support also centers run by our partners. Take care of their daily meals, psychological care, medical assistance, learning Polish, childcare, help with formalities and looking for a job for mothers, maintaining their places of stay.

  We ask all people from Poland and Polish communities around the world – help us help. Make a donation to the account of our organization. We will help specific people together. Similarly, with your help, we will continue to support the Polish communities remaining in Ukraine and also helping each other in the face of war, but also accepting refugees from eastern Ukraine.

  We will be very grateful for every donation. We will thank everyone. Will be publishing reports on our activities on an ongoing basis throughout the entire period of our care on our website as well as in our social media.

  Help us help! Immediately. 🇺🇦🇵🇱

  Thank you
  the team of the Polska360 Foundation and the portal for Poles and Polonia – Polska360.org

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Najnowsze

  Nieznana historia warszawskiej Pragi

  Praga należy do najciekawszych i najchętniej odwiedzanych przez turystów rejonów Warszawy. Ma swoją własną historię i tożsamość. Nie wszyscy...

  Zobacz także

  Skip to content