WIĘCEJ

  Polonijne Forum Ekonomiczne Karpacz 2022

  Warto przeczytać

  W dniach 6-8 września 2022 r. w Karpaczu odbędzie się kolejne Polonijne Forum Ekonomiczne towarzyszące XXXI edycji Forum Ekonomicznego skupiającego wybitnych specjalistów ze świata gospodarki, biznesu, polityki, kultury i nauki. Polonijne Forum organizowane przez Ministra Jana Dziedziczaka – Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska oraz Fundacją Instytut Studiów Wschodnich będzie okazją do spotkania się przedstawicieli wielu środowisk Polaków z Kraju i ze świata.

  W ramach Polonijnego Forum Ekonomicznego odbędzie się łącznie 16 paneli dyskusyjnych, w tym 6 paneli prowadzonych przez ministra Jana Dziedziczaka – Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą oraz 10 paneli prowadzonych przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

  Co jest celem Polonijnego Forum Ekonomicznego?

  Ma ono zwrócić uwagę na ogromny potencjał Polonii oraz jego znaczenie dla relacji gospodarczych i społecznych. Forum dodatkowo jest miejscem spotkań i dyskusji wybitnych osób polskiego pochodzenia.

  Warto pamiętać, że emigracja polska stanowi jedną z najliczniejszych diaspor na świecie. Według szacunków polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych poza Polską żyje co najmniej 20 milionów Polaków i osób przyznających się do polskiego pochodzenia. Wynika z tego, że poza Polską przebywa obecnie 1/3 wszystkich Polaków. To plasuje Polskę na czwartym miejscu w grupie najliczniejszych emigracji świata (po chińskiej, niemieckiej i włoskiej).

  Ten potencjał gospodarczy i kulturowy ma niebagatelne znaczenie ekonomiczne.

  Zapraszamy Państwa do śledzenia wydarzeń Polonijnego Forum Ekonomicznego w Karpaczu poprzez stronę internetową wydarzenia: http://wspolnotapolska.org.pl/forumekonomiczne/index.php, a także relacje publikowane na bieżąco także na profilu Facebook naszego portalu: www.facebook.com/polska360.org

  Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowy program tego wyjątkowego wydarzenia. Cieszymy się, że Prezes Fundacji Polska360 – Artur Kondrat – twórcy i koordynatora projektu naszego portalu dla i o Polonii będzie panelistą pierwszego dnia Forum. Obrady odbywać się będą w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu:

  7 września 2022 r.

  Panel I,  godz. 12.35- 13.35 czasu polskiego

  Budowanie dobrego wizerunku Polski za granicą – prezentacja i wnioski z wybranych projektów dofinansowanych przez KPRM.

  Celem panelu jest zaprezentowanie działań podejmowanych przez organizacje pożytku publicznego i środowiska polonijne  na całym świecie w zakresie budowania wizerunku Polski za granicą. Dyskusja jest kontynuacją zeszłorocznego panelu. Przedstawione zostaną wybrane projekty realizowane na rzecz Polonii i Polaków za Granicą, finansowane przez Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą oraz wnioski z ich realizacji.

  Paneliści:

  • Prof. Zbigniew Krysiak, Prezes Fundacji Instytut Myśli Schumana, prezentacja projektu „Animatorzy Wizerunku Polski w Europie”;
  • Andrzej Kempa, Przewodniczący Federacji Polaków w Austrii, projekt Centrum Rozwoju Lokalnego, prezentacja projektu „Vivat Jan III Sobieski”;
  • Zygmunt Jaczkowski, Prezes Fundacji Caritas Super Omnia Est im. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, prezentacja projektu „Pro Amico Vincenti”;
  • Artur Kondrat, Prezes Fundacji Polska360, prezentacja projektu „Portal ekspercko-społecznościowy Polska360.org – kontynuacja 2022”;
  • Stefan Tompson ekspert ds. komunikacji;

  Wprowadzenie  i moderowanie  – Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii
  i Polaków za Granicą.

  13.35- 13.45 – przerwa

  Panel II,  godz. 13.45 -14.45 czasu polskiego

  Współczesne wyzwania edukacji polonijnej – oferta wsparcia państwa polskiego  dla edukacji

  Celem  prezentacji  jest  ukazanie  szkolnictwa  polonijnego  i  szkolnictwa   polskiego na świecie  w  szerokiej perspektywie. Szkolnictwo  polskie  na  emigracji  swoimi początkami  sięga  XIX  wieku  i  obejmuje  kilkadziesiąt  krajów  na  całym  świecie. Młodzież polonijna  stanowi  bardzo  ważną  część  kapitału  ludzkiego  narodu  polskiego  i   dlatego wymaga  szczególnej  uwagi  oraz  programów,  które zapewnią  jej  utrzymanie   tożsamości narodowej i  ochronę  przed  całkowitą  asymilacją w krajach osiedlenia. Szkolnictwo polonijne tworzą przede wszystkim nauczyciele, rodzice, i uczniowie niezwykle przywiązani do polskości. Również społeczeństwo obywatelskie bardzo intensywnie działa na rzecz oświaty polonijnej. Ważną kwestią jest również zachęcenie nieco starszych dzieci – tych powyżej 12 roku życia, które bardzo często rezygnują z nauki w polskich szkołach, aby chciały kontynuować w nich swoją edukację. Obecnie, w związku z globalną pandemią, ogromnym wyzwaniem ale i szansą stało się nauczanie online. Dyskusja ma za zadanie pokazać kluczowe wyzwania i trudności związane z edukacją poza granicami Polski i wskazać ich rozwiązania.

  Paneliści:

  • Piotr Semeniuk, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej
   w Ministerstwie Edukacji i Nauki;
  • Jan Badowski, Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą
   w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
  • Justyna Kralisz, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;
  • Sławomir Kowalski, Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami
   za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;

  Wprowadzenie  i moderowanie  – Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii
  i Polaków za Granicą.

  14.45-14.55 -przerwa

  Panel III,  godz. 14.55- 15.55 czasu polskiego

  Polskie uczelnie otwarte dla Polaków z zagranicy. Wyobrażenia, realia. Możliwości; przykład amerykański 

  Jak promować ofertę studiów w  Polsce w USA, aby dotrzeć do młodych ludzi? Jak zachęcić absolwentów polskich szkół, aby przyjechali do Polski? Czy studia w Polsce mogą nakłonić Polaków w trzecim i kolejnych pokoleniach emigrantów do powrotu do korzeni? Jak młodzi Polacy ze Stanów Zjednoczonych oceniają studia w Polsce? Celem panelu jest zapoznanie się z kryteriami wyboru miejsca studiów młodych Polaków zamieszkałych za granica (poza Wschodem), którzy potencjalnie mogliby w przyszłości pełnić rolę polonijnych liderów. Pytanie będzie kierowane do organizatorów polskiego szkolnictwa w USA oraz polskich wykładowców na amerykańskich uczelniach. Jednocześnie Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej,  przedstawi działania na rzecz pozyskiwania polskich studentów z „Zachodu”. Panel zostanie podsumowany przez świadectwo młodej Amerykanki, która przyjechała na studia do Polski i w Polsce pozostała.

  Paneliści:

  • dr Dorota Andraka, Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce;
  • prof. Marek Rudnicki, University of Illinois, Chicago;
  • dr Dawid Kostecki, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
  • Aleksandra Sumlinska, Polka z USA, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji   Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarka TVP World;

  Wprowadzenie  i moderowanie – Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą

  15.55-16.05. – przerwa

  Panel IV,  godz. 16.05 – 17.05 czasu polskiego

  Programy pomocy Rodakom z Ukrainy, posiadaczom Karty Polaka

  Celem dyskusji jest refleksja nad programami pomocowymi realizowanymi na rzecz osób posiadających Kartę Polaka oraz ich najbliższych rodzin, które przybyły do Polski
  w związku z wojną na Ukrainie. Intencją państwa polskiego jest jak najszersza pomoc osobom polskiego pochodzenia. Ustawa  Karta Polaka to akt prawny, który ustanawia m.in. regulacje mające pomóc naszym Rodakom osiedlić się w Polsce. Programy pomocy dla uchodźców
  z Ukrainy, posiadaczy Karty Polaka oraz ich rodzin tworzone były w tym duchu. Jaki jest bilans realizowanych programów. Czy ich beneficjenci chcą pozostać w Polsce, czy też wracają na Ukrainę? Czy dzięki wsparciu potrafią się usamodzielnić? Jak przebiega ich integracja? Jakie płyną z tego wnioski dla polityki migracyjnej państwa polskiego?

  Paneliści:

  • Michał Dworczyk, Minister – członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
  • Szymon Szynkowski vel Sęk, Sekretarz stanu do spraw Polityki Europejskiej, Polonii oraz Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej;
  • Dariusz Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska;
  • Lilia Luboniewicz, Prezes Fundacji Wolność i Demokracja;
  • Mikołaj Falkowski, Prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie;
  • Artur Niemczyk, Prezes Fundacji Polski Zespół Humanitarny;
  • dr Marek Sobisz, Dyrektor Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie;

  Wprowadzenie  i moderowanie – Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii
  i Polaków za Granicą

  17.05 – 17.15 – przerwa

  Panel  V,  godz. 17.15 – 18.15 czasu polskiego

  Działania administracji rządowej na rzecz Polonii – podsumowanie i plany, przykłady działań.

  Celem panelu jest przedstawienie przykładów działań instytucji rządowych i resortów na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Z polecenia Pełnomocnika Rządu DWPP KPRM skierowało zapytanie o działalność na rzecz Polonii i Polaków za granica do 17 resortów oraz 12 instytucji podległych i nadzorowanych przez PRM. W wyniku kwerendy otrzymano wyczerpującą informację dotyczącą realizowanych zadań oraz wydatkowanych funduszy. Niezalenie od tradycyjnych urzędów takich jak MSZ, KPRM czy MEiN, których przedstawiciele zabierają głos w poprzednich panelach, na rzecz polskości poza granicami działają także instytucje. Panel będzie okazją do przedstawienia wyników ankiety oraz zaprezentowania działań kilku instytucji do tej pory nieobecnych w dyskusji w ramach Forum Polonijnego.

  Paneliści:

  • dr Jarosław Sellin, Sekretarz stanu, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  • Jan Kasprzyk, Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
  • dr Karol Nawrocki, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej;
  • dr Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.;

  Wprowadzenie  i moderowanie – Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii
  i Polaków za Granicą

  Ponadto w dniach 6-8 września 2022 r. odbędą się także następujące panele dyskusyjne:

  1. Networking polskiego biznesu poza granicami

  Moderator: Maciej Cybulski, Centrum Biznesu Polonijnego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

  Paneliści:

  Krzysztof Drynda – Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

  Frank Spula – Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, USA

  Paweł Pietrasieński – Dyrektor Biuro Rozwoju Ekonomicznego Stanu Nevada, Profesor SGH, USA

  Carolina Dehnhard –  prawnik, Nowy York, USA

  Anna Porowska – Broward Couting Comunication, Sotheby’s Realty,  Floryda

  Janusz Ząber,  prawnik, Fundacja Medycyna i prawo

  2. Media Polonijne na rzecz współpracy gospodarczej z Polską

  Moderator: Andrzej Jonas, Warsaw Voice

  Paneliści:

  Łukasz Dudka – Dyrektor wykonawczy Dziennik Związkowy, USA

  Mariusz Pawłowski – Dyrektor Polonijnej Agencji Informacyjnej, Polska

  Agnieszka Kamińska – Prezes Polskiego Radia

  Teresa Sygnarek – Prezes Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych i Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, Szwecja

  3. Sport dla promocji Polski

  Moderator: Witold Rybczyński, Polski Komitet Olimpijski

  Paneliści:

  Marcin Nowak – Prezes spółki Igrzyska Europejskie 2023

  Arnold Sikora, Wiceprezes ds. sportu Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe “Beskid Śląski”, Czechy

  Robert Korzeniowski – Mistrz olimpijski

  Małgorzata Kwiatkowska – Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, Rada Polonii Świata, Australia

  Jerzy Walczak – Członek Rady Sportu Polonijnego, Wiceprezes Zrzeszenia Organizacji Polskich w Szwecji, Szwecja

  4. Między nauką a biznesem –  Debata polskich i polonijnych naukowców

  Moderator: Joanna Fabisiak, Poseł na Sejm RP

  Paneliści:

  prof. Piotr Moncarz – Consulting Professor, Stanford University, US-Polish Trade Council, Palo Alto, Kalifornia, USA

  prof. dr hab. Tomasz Kaźmierski – Southampton University, Wielka Brytania

  dr Agnieszka Łatuszyńska – bioetyk, Warwick University, Wielka Brytania

  mgr inż. Marek Marzec – Prezydent Stowarzyszenia Naukowo-Technologicznego Przemysłu Spożywczego NOT

   – prof. Mehmet Tosun  – prof. Uniwersytet Nevada, dyrektor programów międzynarodowych, USA

  prof. Paweł Pietrasieński – Dyrektor Biuro Rozwoju Ekonomicznego Stanu Nevada, Profesor SGH, USA

  5. Polskie firmy działające za granicą instrumentem promocji polskiej gospodarki

  Moderator: Sebastian Jaworowski, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, przedsiębiorca

  Paneliści:

  Chris Porowski – Senior Vice President, Polish American Chamber of Commerce

  Nathan Robertson – Mayor Ely, Nevada, USA

  John Petkus – Konsul Honorowy RP / Las Vegas, GBC of Nevada LLC, Las Vegas, Nevada, USA

  Ireneusz Derek – pełnomocnik PGNiG ds. Ukrainy

  Marcin Chludziński – prezes KGHM Polska Miedź

  6. Turystyka polonijna – rosnący segment rynku turystycznego w Polsce

  Moderator: Jan Korsak – Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, przedsiębiorca turystyczny

  Paneliści:

  Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

  Honorata Pierwola – Prezes Society of Polish American Travel Agents in USA and Canada (SPATA), USA

  Krzysztof Olendzki – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Słowenii

  Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Zabrza

  Artur Ludkowski – Dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, Litwa

  7. Wspólnota Polonii i Polski wobec nowych wyzwań

  Moderator: Jan Dziedziczak, sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, Poseł na Sejm RP

  Paneliści:

  Janusz J.  Tomczak – Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Kanada

  Dariusz Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

  Tadeusz Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Szwecja

  ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski – Rektor Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

   – Jarosław Narkiewicz – Wiceprezes Związku Polaków na Litwie

  Frank Spula – Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, USA

  Teresa Berezowska – Przewodnicząca Rady Polonii Świata

  8. Młoda polska przedsiębiorczość za granicą – nowe możliwości dla polskiej gospodarki

  Moderator: Maciej Gnyszka – Towarzystwo Biznesowe

  Paneliści:

  Jacek Żalek – sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

  Dariusz Budrowski – prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

  Piotr Marek – CEO 4media Las Vegas, USA

  Piotr Zwierzyk – CEO Reality Unit LLC Las Vegas, Nevada, USA

  Wojciech Hanusek – CEO startup, Szwajcaria

  9. Polski rynek medyczny dla Polonii

  Moderator: prof. Henryk Skarżyński, dr h.c., Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach

  Paneliści:

  dr Kornelia Król – Prezes Polish American Medical Society, USA

  Beata Drzazga – Prezes Beta Med. SA, USA

  prof. Marek Rudnicki – Ross University School of Medicine, Honorowy Prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, USA

  prof. Jerzy Szaflik – Centrum Mikrochirurgii Oka Laser – Klinika prof. Jerzego Szaflika

  Ewa i Krzysztof Dąbrowscy – Instytut Promocji Zdrowia

  Marcin Sprawka – Prezes Yoshi Innovation SA

  10. Promocja polskiej żywności w świecie poprzez środowiska polonijne

  Moderator: Janusz Niedziela, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

  Paneliści:

  Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

  Chris Porowski – Senior Vice President, Polish American Chamber of Commerce

  Łukasz Gołubowicz – Sourcing manager Superunie, Holandia

  Maria Pappas – Skarbnik Country Cook, USA

  Barbara Wojda – Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii

  11. Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie

  Moderator: Tomasz Różniak, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

  Paneliści:

  Maria Rekść – Mer rejonu wileńskiego, Litwa

  Andrzej Bizoń – Wiceprezydent Karwiny, Czechy

  Nick Caiafa – Mayor Schiller Park, Illinois, USA

  Rita Tamašunienė – Poseł na Sejm Republiki Litewskiej, Litwa

  Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego

  Maria Pappas – Skarbnik Country Cook, USA.

  Zachęcamy Państwa do śledzenia obrad Polonijnego Forum Ekonomicznego 2022 na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.polonia.gov.pl, na stronie organizatorów oraz na naszym profilu Facebook www.facebook.com/polska360.org

  autor: Aneta Hoffmann

  źródło: materiały prasowe organizatorów

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Najnowsze

  Nieznana historia warszawskiej Pragi

  Praga należy do najciekawszych i najchętniej odwiedzanych przez turystów rejonów Warszawy. Ma swoją własną historię i tożsamość. Nie wszyscy...

  Zobacz także

  Skip to content