Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

  1. Stypendia oferowane studentom polskiego pochodzenia, pragnącym podjąć studia w Polsce:

Stypendia Anders NAWA 2022
https://polska360.org/stypendia-anders-nawa-2022/

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Andersa
https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-im-gen-andersa

  1. Programy stypendialne dla studentów zagranicznych:

Program stypendialny im. Stefana Banacha
https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-stefana-banacha

Program Stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza
https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-ignacego-lukasiewicza

Program Poland My First Choice
https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-poland-my-first-choice

Program stypendialny dla studentów i naukowców POLONISTA
https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich