Ministerstwo Sportu

Lista konkursów dotyczących projektów realizowanych m.in. na rzecz Polonii i Polaków za granicą z zakresu sportu :

 1. Konkurs na dofinansowanie w 2021 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich: https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2021-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich

  Zadania realizowane w ramach konkursu
  a. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
  b. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
  c. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu “Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”;
  d. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

  Termin składania ofert : 31.12.2020 r.