Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Konkurs KPRM „Polonia i Polacy za Granicą 2022”

W dniu 05.11.2021 r. Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą ogłosił otwarty konkurs ofert: Polonia i Polacy za Granicą 2022

Termin składania ofert upływa 6 grudnia 2021 r. (o godz. 17.00).
Ogólny budżet konkursu to 50 mln zł. 

Organizacje mogą aplikować na projekty z następujących obszarów działalności na rzecz Polonii :


1. Edukacja
2. Budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne
3. Rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie
4. Media polonijne
5. Wydarzenia polonijne
6. Pomoc charytatywna 


Termin składania ofert

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć poprzez Generator ofert dostępny na stronie internetowej www.gov.pl/polonia

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 6 grudnia 2021 r. (o godz. 17.00).

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Regulamin konkursu.

Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie internetowej: www.gov.pl/polonia w terminie do 28 lutego 2022 r.

Dodatkowe informacje o konkursie

Szczegółowy zakres konkursu, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu, sposób przygotowania oferty oraz wymagane załączniki określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie internetowej: www.gov.pl/web/polonia

Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na adres dotacje@kprm.gov.pl z podaniem w tytule nazwy konkursu oraz nazwy organizacji. Została także uruchomiona infolinia pod numerem: +48 22 694 63 17 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.
Informacje praktyczne odnośnie regulaminu i trybu składania wniosków w otwartym konkursie ofert KPRM : Polonia i Polacy za Granicą 2021

Zmiana terminu składania ofert w konkursie „Polonia i Polacy za granicą 2021”.

Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą zdecydował o zmianie terminu na składanie ofert z 30 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. (do godz. 17:00). Jednocześnie zmienia się termin informacji na temat ofert zakwalifikowanych do udzielenia dotacji – ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się do 31 marca 2021 r.  

Decyzja o zmianie terminów wynika z troski o dobro Polaków i Polonii za granicą i jest wynikiem zaufania do organizacji deklarujących, iż zapewnią opiekę nad naszymi Rodakami poza granicami kraju do czasu rozstrzygnięcia wyników konkursu.  

Webinar “Konkurs krok po kroku – Polonia i Polacy za Granicą 2021”, 08.12.2020 r. godz. 17.00, Portal Polska360.org

Webinar “Konkurs krok po kroku – Polonia i Polacy za Granicą 2021” część II – jak przygotować ofertę, 11.12.2020 r. godz. 12.00, Portal Polska360.org

Do pobrania:


Lista konkursów dotyczących projektów realizowanych poza granicami Polski.

 1. List pełnomocnika rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą
 2. W dniu 30.11.2020 r. Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą ogłosił otwarty konkurs ofert: Polonia i Polacy za Granicą 2021.

  Termin składania ofert upływa 30 grudnia 2020 r. (o godz. 17.00).
  Ogólny budżet konkursu to 50 mln zł. 

  Organizacje mogą aplikować na projekty z następujących obszarów działalności na rzecz Polonii :
  1. Edukacja
  2. Budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne
  3. Rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie
  4. Media polonijne
  5. Wydarzenia polonijne
  6. Pomoc charytatywna 

  Szczegóły konkursu dostępne są na stronie : https://www.gov.pl/web/polonia/konkurs-2021—nabor-ofert-trwa
 3. Konsultacje społeczne projektu Regulaminu Konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021” – termin do 05.11.2020 r.: https://www.gov.pl/web/polonia/konkurs-2021