Instytut Literatury

Instytut Literatury dzięki otrzymanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 2,3 mln środkom, organizuje Tarczę dla literatów – program wsparcia dla pisarzy, krytyków literackich i tłumaczy, których dotknął kryzys związany z pandemią koronawirusa.

Odwołane festiwale i spotkania autorskie, zamknięte księgarnie, opóźnienia na rynku wydawniczym i rezygnacja z niektórych publikacji – wszystko to sprawiło, że ludzie pióra boleśnie, zwłaszcza finansowo, odczuli skutki pandemii i wynikających z niej obostrzeń.

Przede wszystkim Autor

Celem działania Instytutu Literatury jest bezpośrednie wsparcie autorów, pieniądze będą przeznaczane przede wszystkim na zakup licencji do publikowanych wcześniej lub premierowych tekstów: wierszy i opowiadań, ale też szkiców krytycznych i tłumaczeń, aby można było uruchomić kampanię wsparcia poetów, prozaików, dramaturgów, krytyków i tłumaczy, a jednocześnie wzmocnić promocję współczesnej literatury polskiej.

Wsparcie dla środowiska

Instytut skontaktował się także z przedstawicielami pism i organizacji literackich z propozycją współpracy przy projekcie.

– Chcemy, by różne środowiska, działacze i redaktorzy polecali nam autorów do promocji. Ich także zaprosimy na łamy naszych mediów, ale jesteśmy też otwarci na współpracę wydawniczą – opowiada Ruszar.

O jakich tomach mowa? Po pierwsze – antologie skupiające reprezentatywną część dorobku danej organizacji czy środowiska. Po drugie – książki indywidualne, które w obecnej sytuacji nie mogłyby ukazać się bez wsparcia Instytutu Literatury. Po trzecie – Instytut Literatury ogłosił Projekt Kontynuacje, działający na podobnych zasadach, jak prowadzony wcześniej Program Wsparcia Debiutantów. Jego zasady są proste – autor, który ma gotową do wydania książkę i zainteresowanego wydawcę, może zwrócić się do Instytutu z wnioskiem o wsparcie. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu on sam otrzyma honorarium, a wydawca może liczyć na pokrycie części kosztów wydawniczych.

– Zaprosiliśmy do współpracy SPP, ZLP, UL oraz przedstawicieli środowisk młodoliterackich, zarówno tych z dużym dorobkiem, jak i niszowych, niezależnie od wieku, światopoglądu i innych pozaliterackich czynników – pointuje Ruszar. – Liczy się tylko literatura. Nastawieni jesteśmy na publikacje niekomercyjne. Obecnie zbieramy propozycje aż do wyczerpania środków.

Link do programu Kontynuacje dla autorów po debiucie :

https://instytutliteratury.eu/2020/07/27/projekt-kontynuacje-dla-autorow-po-debiucie/

Nowym działaniem Instytutu Literatury jest Program Wsparcia Debiutantów, w ramach którego przyznaje wybranym wnioskodawcom jednorazowe wsparcie na wydanie debiutanckiej książki poetyckiej.

W obecnych realiach rynkowych wsparcia potrzebują zwłaszcza poeci, którzy jak dotąd nie mieli okazji zaistnieć w szerszym obiegu oraz w świadomości czytelników – mimo tego, że niejednokrotnie ich dojrzałe i dopracowane propozycje literackie zasługują na publikację.

Link do informacji o programie : https://instytutliteratury.eu/2019/06/11/program-wsparcia-debiutantow/

Uwaga : zgłoszenia do Programu przyjmowane są wyłącznie drogą mailową :

Sekretariat@instytutliteratury.eu

Aby wspomóc ich literacki start, Instytut Literatury zaprasza do uczestnictwa w Programie Wsparcia Debiutantów, w ramach którego przyznaje wybranym wnioskodawcom jednorazowe wsparcie na wydanie debiutanckiej książki poetyckiej.

Regulamin programu :

https://instytutliteratury.eu/wp-content/uploads/2019/06/regulamin_pwd.pdf

źródło : Instytut Literatury