Instytut Adama Mickiewicza

Kultura polska na świecie
W ostatnich dniach Instytut Adama Mickiewicza wznowił nabór wniosków oraz pracę komisji programu Kultura polska na świecie , adresowanego do polskich twórców i artystów. Program ma na celu wspieranie polskiej kultury w przedsięwzięciach poza granicami kraju. Aplikować o wsparcie może każdy pełnoletni twórca czy przedstawiciel środowiska artystycznego, jeśli tylko posiada on polskie obywatelstwo.

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego marki Polska poprzez aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej. Zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 5 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Izraelu, krajach Beneluksu, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Francji, Niemczech, Turcji, USA, na Ukrainie, Litwie, a także w
Algierii, Maroku, Indiach, Japonii i Chinach.

Udział w festiwalach, konferencjach, wystawach i innych wydarzeniach kulturalnych wiąże się często z kosztami uczestnictwa. Program Instytutu pokrywa nie tylko wspomniane wydatki, ale także pomaga z organizacją transportu, zakwaterowania, opłaceniem tłumaczenia materiałów na język angielski oraz języki innych krajów, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Na jaką kwotę można liczyć?
Koszty kwalifikacyjne przewidziane w regulaminie programu wynoszą:

  • dla osób indywidualnych – do 5.000,00 zł
  • dla wniosku grupowego realizowanego w Europie – do 9.000,00 zł
  • dla wniosku grupowego realizowanego poza Europą – do 15.000,00 zł

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, program Kultura polska na świecie poszerzył zakres swoich celów o wspieranie uczestnictwa artystów w wydarzeniach online. Oznacza to, że zdalny udział w konkursie, konferencji czy warsztatach, może spotkać się ze wsparciem ze strony Instytutu Adama Mickiewicza, jeśli spełni warunki merytoryczne,
artystyczne i realizować będzie priorytety Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do kiedy można ubiegać się o udział w programie?
Termin składania wniosków upływa 25 stycznia 2021 roku. Warto zatem działać sprawnie i jak najprędzej złożyć wypełniony wniosek.

Przydatne informacje dotyczące programu Kultura polska na świecie znaleźć można na stronie internetowej Instytutu Adama Mickiewicza. Do regulaminu dołączone są także wzór wniosku o zakwalifikowanie do udziału w programie. Oba linki znajdziecie poniżej:
Ogólne informacje o programie
Regulamin programu


Kolejny program dotacyjny, do którego nabór zakończy się 31 stycznia 2021 to “KULTURALNE POMOSTY” 2021

Program kierowany jest do podmiotów prawa polskiego: organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury (z wyłączeniem współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Dofinansowane mogą zostać wydarzenia kulturalne, przygotowane we współpracy z partnerami z 20 krajów, W ramach programu dofinansowane zostaną zadania realizowane wyłącznie na terenie wskazanych krajów: . Białoruś, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry oraz Irlandii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch, Chiny, Gruzja, Japonia, Republika Korei, USA i Izrael.

Współpraca z partnerem zagranicznym, w oparciu o potwierdzający ją dokument, dostarczany na etapie podpisywania umowy, jest warunkiem koniecznym do udziału w konkursie.

wytyczne doprogramu

Nabór wniosków należy składać poprzez system Witkac. W zakładce Konkursy na stronie www.witkac.pl znajduje się konkurs „Kulturalne pomosty 2021”.

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie do programu dotacyjnego „Kulturalne pomosty”

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Ustymowicz: e-mail: mustymowicz@iam.pl