WIĘCEJ

  Konkurs KPRM Polonia i Polacy za Granicą 2023

  Warto przeczytać

  Polska360.org
  Polska360.org
  Polska360 jest miejscem, w którym będą wzmacniane pozycje środowisk polskich i polonijnych w kraju ich zamieszkania, poprzez prowadzone webinaria, szkolenia prowadzone przez ekspertów.

  W dniu 30.11.2022 r. Pełnomocnik Rządu RP ds. Polonii i Polaków za Granicą ogłosił otwarty konkurs ofert: Polonia i Polacy za Granicą 2023.

  Organizacje i inne podmioty uprawnione w regulaminie konkursu, zarejestrowane w Polsce, mogą składać od wczoraj do dnia 9 stycznia 2023 r. do godz. 8.00 wnioski na projekty z następujących dziedzin:

  1. Rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie
  2. Media polonijne
  3. Wydarzenia polonijne w Kraju i na świecie
  4. Budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne
  5. Wsparcie Polonii dla uzyskania odszkodowań wojennych przez Polskę
  6. Pomoc charytatywna

  Uwaga !

  Z konkursu zostały wyłączone zadania z działu Edukacja, przeniesione zgodnie z kompetencjami do nowotworzonego Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego podlegającego Ministerstwu Edukacji i Nauki. Ogłosi on oddzielne konkursy na tę sferę wsparcia działalności Polaków na świecie.

  Podobnie będzie w przypadku organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży ze środowisk polonijnych w Polsce i za granicą.

  Za projekty związane z zakupem podręczników i kształceniem nauczycieli odpowiadać będzie Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG).

  Szczegóły tych i innych sfer nieobjętych konkursem KPRM i objętych kompetencjami innych instytucji rządu RP zawiera regulamin omawianego konkursu na stronach 8-12.

  Wysokość środków konkursie „Polonia i Polacy za Granicą 2023”

  Wysokość zarezerwowanych na konkurs środków publicznych na rok 2023 w konkursie wynosi 60 milionów złotych.

  Minimalna wnioskowana kwota to 10.000 PLN.

  Wnioski składane są drogą elektroniczną z użyciem generatora ofert witkac.pl poprzez konto Państwa organizacji w systemie.

  W konkursie Polonia i Polacy za granicą 2023 przewiduje się możliwość dofinansowania projektów „jednorocznych”, projektów „wieloletnich” tzn. „dwuletnich” oraz „trzyletnich”. Zadania wieloletnie możliwe są do realizacji w obszarach: 1 (Rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie ) i 2 (Media polonijne).

  Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania publicznego:

  Najwcześniejszy termin rozpoczęcia zadania publicznego dla wszystkich rodzajów projektów to 1 stycznia 2023 r. Nieprzekraczalny termin zakończenia realizacji zadania publicznego to:

  a) dla projektów „jednorocznych” 31 grudnia 2023 r.,

  b) dla projektów „dwuletnich” 31 grudnia 2024 r.,

  c) dla projektów „trzyletnich” 31 grudnia 2025 r.

  Warunki realizacji zadań publicznych określa Regulamin konkursu.

  Uwaga!  Wydarzenia polonijne za granicą

  W przypadku składania ofert na realizację wydarzeń polonijnych za granicą Oferent zobowiązany jest do opisania w ofercie sposobu wyboru realizatorów projektów,
  w szczególności musi określić:

  • Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunki i kryteria ich wyboru.
  • Zasady, sposób monitorowania i oceny realizowanych projektów przez realizatorów projektów.

  Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego

  Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

  Termin składania ofert

  Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć poprzez Generator ofert dostępny na stronie internetowej www.gov.pl/web/polonia

  Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 9 stycznia 2023 r. (o godz. 8.00).

  Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Regulamin konkursu.

  Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie internetowej: www.gov.pl/web/polonia w terminie do końca marca 2023 r.

  Zrealizowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane

  W roku 2020 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów dofinansowała zadania publiczne z zakresu Pomocy Polonii i Polakom za granicą przekazując dotacje w łącznej kwocie 53 219 408,88 zł.  

  W roku 2021 dofinansowano zadania publiczne z zakresu Pomocy Polonii i Polakom za granicą przekazując dotacje w łącznej kwocie 63 571 599,20 zł.

  W roku bieżącym (2022) dofinansowano zadania publiczne w łącznej kwocie 50 042 280,39 zł.

  Szczegółowy zakres konkursu na rok 2023, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu, sposób przygotowania oferty oraz wymagane załączniki określa Regulamin konkursu, który zamieszczono na stronie internetowej: www.gov.pl/web/polonia.

  Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na adres dotacje@kprm.gov.pl z podaniem w tytule nazwy konkursu oraz nazwy organizacji. Została także uruchomiona infolinia pod numerem:  00 48 22 694 63 17 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.

  Redakcja Polska360.org

  Źródło: materiały Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Najnowsze

  Nieznana historia warszawskiej Pragi

  Praga należy do najciekawszych i najchętniej odwiedzanych przez turystów rejonów Warszawy. Ma swoją własną historię i tożsamość. Nie wszyscy...

  Zobacz także

  Skip to content