WIĘCEJ

  Konkurs KPRM „Polonia i Polacy za Granicą 2022” – termin 06.12.2022 r.

  Warto przeczytać

  Polska360.org
  Polska360.org
  Polska360 jest miejscem, w którym będą wzmacniane pozycje środowisk polskich i polonijnych w kraju ich zamieszkania, poprzez prowadzone webinaria, szkolenia prowadzone przez ekspertów.

  Redakcja portalu Polska360.org przypomina, iż do 06.12.2022 r. do godz. 17.00 można składać wnioski w konkursie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów „Polonia i Polacy za Granicą 2022” na działania na rzecz Polaków na świecie.

  Przypomnijmy, iż konkurs został ogłoszony przez Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą w dniu 05.11.2021 r.

  Obszary konkursowe

  Oferty konkursowe można składać na następujące obszary działalności :

  Numer i nazwa obszaruPrzewidywana wysokość środków przeznaczonych na obszar
  1. Edukacja23 500 000,00 zł
  2. Budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne5 500 000,00 zł
  3. Rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie9 000 000,00 zł
  4. Media polonijne5 000 000,00 zł
  5. Wydarzenia polonijne6 500 000,00 zł
  6. Pomoc charytatywna3 000 000,00 zł

  Kwoty przypisane do poszczególnych obszarów mają charakter orientacyjny i mogą być zmienione w celu jak najlepszej dystrybucji środków służących wsparciu Polonii i Polaków za granicą.

  Dodatkowo w roku 2022 środki finansowe w wysokości 9 494 620,84 zł przeznaczone zostaną na realizację drugiego modułu dwuletnich projektów z obszaru „Media polonijne,” które otrzymały wsparcie w ramach Konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.

  Zasady przyznawania dotacji

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi Regulaminu konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

  Termin i warunki realizacji zadań publicznych

  W konkursie Polonia i Polacy za granicą 2022  możliwa jest realizacja zadań publicznych:

  • jednorocznych
  • dwuletnich (w podobszarze 1.1. „Utrzymanie i funkcjonowanie szkół i przedszkoli polonijnych i polskich za granicą” oraz w obszarze: 3. „Rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie”) obejmujących projekty realizowane w latach 2022 oraz 2023.

  Termin realizacji zadania (w przypadku oferty dwuletniej – pierwszej części zadania) w roku 2022: nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 i nie później niż 31 grudnia 2022.

  Termin realizacji drugiej części oferty dwuletniej w roku 2023: nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 i nie później niż 31 grudnia 2023.

  Warunki realizacji zadań publicznych określa Regulamin konkursu.

  Termin składania ofert

  Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć poprzez Generator ofert dostępny na stronie internetowej www.gov.pl/polonia

  Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 6 grudnia 2021 r. (o godz. 17.00).

  Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Regulamin konkursu.

  Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie internetowej: www.gov.pl/polonia w terminie do 28 lutego 2022 r.

  Dodatkowe informacje o konkursie

  Szczegółowy zakres konkursu, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu, sposób przygotowania oferty oraz wymagane załączniki określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie internetowej: www.gov.pl/web/polonia

  Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na adres dotacje@kprm.gov.pl z podaniem w tytule nazwy konkursu oraz nazwy organizacji. Została także uruchomiona infolinia pod numerem: 22 694 63 17 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Najnowsze

  Nieznana historia warszawskiej Pragi

  Praga należy do najciekawszych i najchętniej odwiedzanych przez turystów rejonów Warszawy. Ma swoją własną historię i tożsamość. Nie wszyscy...

  Zobacz także

  Skip to content